Linkovi

Crveni krst udvostruèava pomoæ Palestincima - 2002-06-26


Funkcioner Meðunarodnog odbora Crvenog krsta u Izraelu i na palestinskim teritorijama, Rene Kosirnik, rekao je da su vojni upadi na Zapadnu obalu i u pojas Gaze, uzrokovali raspad palestinskog društva. Ovaj visoki funkcioner napušta položaj šefa delegacije Crvenog krsta u Izraelu i na palestinskim teritorijama, posle dvogodišnjeg mandata. Kako je rekao, društveno - privredna situacija na tom podruèju pogoršana je od poèetka tekuæeg nasilja koje je izbilo krajem septembra dve hiljadite godine.

” Dosadašnji organizacioni kapacitet palestinskih vlasti teško je ugrožen. U drugim sluèajevima, postoje i delovi koji su privremeno, ali ponekad dosta dugo potpuno odseèeni od linija direktnog snabdevanja. Jasno je da je ozbiljno ugrožena njihova moguænost da pruže usluge, koje svaka zemlja treba da obezbedi. “

Meðunarodni odbor Crvenog krsta proširio je program pomoæi da bi popunio neke od praznina. Kako je saopštio, sledeæih meseci æe obezbeðivati : hranu, vodu, osnovni smeštaj, i kuæne potrepštine za skoro tri stotine hiljada Palestinaca. ... Kosirnik je izneo da je zaštita jedna od najvažnijih delatnosti Crvenog krsta :

” To znaèi da zastupamo žrtve i kontaktiramo one koji utièu na njihov život, i iznosimo probleme vlastima. Uloga nam je neke vrste pravnog zastupnika i predstavnika koji poseæuje zatvorenike, èiji se broj znatno poveæao. “

Kosirnik je dodao da je broj Palestinaca koje Izrael drži u zatvorima znatno poveæao od dve hiljade i sedam stotina pre dve godine do skoro sedam hiljada trenutno. Kako je rekao, izraelske vlasti dopuštaju delegatima Crvenog krsta da redovno poseæuju zatvorenike, kako bi mogli da prate na koji naèin se prema njima postupa i kakvi su životni uslovi u zatvoru. Ukazao je takoðe da nemirna situacija otežava utvrðivanje taènog broja zatvorenika u rukama palestinskih vlasti. Ali je dodao da se procenjuje da ih ima nekoliko stotina.

XS
SM
MD
LG