Linkovi

Buš osudio malverzacije u Vorldkomu - 2002-06-26


Buš obeæava punu istragu o dogadjajima u Vorldkom-u. Govoreæi tokom sastanka sa britanskim premijerom Tonijem Blerom, Buš je rekao da Amerièke kompanije moraju da rade u skladu sa najvišim moguæim standardima.

”Današnje otkriæe da je Vorldkom zaturio u raèunima 3,4 milijardi dolara je neèuveno. Sprovešæemo punu istragu. Oni koji su loše radili moraæe da odgovaraju za prevaru ne samo akcionara veæ i samih zaposlenih.“

Buš, oèigledno svestan da je vrednost akcija na amerièkim berzama opala ispod nivoa posle 11. septembra, izjavio je da je tržište usporilo aktivnost zbog straha od moguæih novih teroristièkih napada, niskih korporativnih prihoda i zabrinutosti zabog slabih raèunovodstvenih standarda.

”Mogu da razumem zašto se to dešava. Dogodilo se isuviše mnogo sluèajeva zloupotrebe i zanemarivanja odgovornosti. Ljudi treba da znaju da vlada i njena Komisija za disciplinu u finansijama rade na tome. Pošto je u sluèaju Enron osudjen Artur Andersen, nastaviæemo sa progonom onih koji ne poštuju zakonske odredbe.“

Artur Andersen, velika raèunovodstvena firma koja je vodila poslovne knjige energetskog giganta Enrona, koji je bankrotirao u decembru prošle godine, takodje je radila za Vorldkom. Vorldkom je druga po redu telekomunikaciona kompanija koje se bavi medjugradskim i medjudržavnim telefonskim saobraæajem. Veæ nekoliko meseci ova kompanija bori se za opstanak posle optužbi da je preuvelièavala prihod i neodgovorno pozajmila novac bivšem predsedniku, Berniju Ebersu, kanadskom državljaninu koji je otpušten u aprilu. Usred predvidjanja da æe bankrotirati poput Enrona, Vorldkom je otpustio finansijskog direktora kao i 17 hiljada radnika. Akcije Vorldkoma pale su sa 60 dolara po akciji kolika im je bila vrednost pre dve godine, do ispod 20 centi danas.

XS
SM
MD
LG