Linkovi

Danilej Server o smeni generala Pavkoviæa - 2002-06-26


“Mislim da suštinsko pitanje u svemu ovome jeste reforma vojske, policije i bezbednosnih službi uopšte,“ rekao je Danijel Server. ”Ukoliko promena na èelu Vojske Jugoslavije bude dovela do potrebne reforme, onda je to svakako dobra stvar. Meðutim, ukoliko se iz bilo kojih razloga ne bude krenulo u tom pravcu, smatram da bi to bilo za žaljenje. Što se tièe spora oko procedure na osnovu koje je izvršena smena, mislim da o tome treba da odluèe jugoslovenske insitucije, a ne stranci koji ne znaju sve detalje tih zakona i procedura. Meðutim, osnovno, suštinsko pitanje, rekao bih, nije proces niti samo smenjivanje i gubitak jednog generala, nego da li æe ovaj sluèaj dovesti do temeljite reforme Vojske Jugoslavije što æe je približiti NATO-u i na mnogo odreðeniji naèin podvrgnuti civilnoj kontroli”.

Navodeæi konkretne korake koje treba sprovesti da bi Vojska Jugoslavija mogla da se prikljuèi Partnerstvu za mir, naš sagovornik je rekao:

“Potreban je temeljiti plan za preureðenje vojske, zatim da vojni budžet bude u potpunosti transparentan, da ne bude predstavljen na samo jednoj ili dve stranice, veæ da bude izložen u celini pred parlamentom. Vojska æe takoðe morati brojèano znatno da se smanji i da se podvrgne potpunoj civilnoj kontroli vladinog sekretarijata za odbranu. To takoðe predstavlja mnogo više od postavljanja civilnog ministra odbrane. Biæe potrebno, recimo, razraditi èitav niz procedura, koje æe obezbediti da parlament ne samo da ima pravo da odreðuje budžet i ima uvid u to kako se on troši, veæ da bude telo koje odreðuje politiku odbrane i koji æe pretresati delatnost i imati pravo uvida u rad vojske. Ukratko, reè je o sistemu koji se veoma razlikuje od postojeæeg”.

Konstatujuæi da je reforma jugoslovenskih snaga bezbednosti jedan od uslova za dalju amerièku finansijsku pomoæ, Danijel Server je rekao da konaèno ukidanje uslovljenosti amerièke pomoæi zavisi od koraka koje vlasti u Beogradu budu preduzimale u sledeæih šest meseci i dodao:

“Svi koji žele da se ukine uslovljenost treba u ovom periodu, kada ne postoje nikakvi uslovi, da sprovedu temeljite reforme. Time bi se uklonile ovdašnje kritike da Beograd reaguje samo kada mu se postave uslovi. Znaèi sada u ovom periodu treba transformisati vojsku, policiju, službe bezbednosti, i treba uhapsiti sve ratne zloèince, jer samo to æe pokazati da spoljni pritisak više nije nužan”.

XS
SM
MD
LG