Linkovi

Smenjen naèelnik Generalštaba VJ - 2002-06-24


Koštunica prethodno nije dobio podršku Vrhovnog saveta odbrane za smenu Pavkoviæa jer su dvojica èlanova Saveta srpski i crnogorski predsednici Milan Milutinoviæ i Milo Ðukanoviæ tražili obrazloženje za smenu, ali Koštunica to nije prihvatio. Potom je Koštunica doneo ukaz o smenjivanju naèelnika Generalštaba i tm povodom rekao da ni jedan èovek ne može biti važniji od institucije na èijem je èelu i države èiji je graðanin, pa to važi i za Nebojšu Pavkoviæa. ”Moram da kažem da mi je izuzetno žao što je general Pavkoviæ odluèio da ode ovako nevojnièki, što je pomislio da je on iznad Vojske, a Vojska iznad države. Zbog civilne kontrole i zbog demokratije a i zbog oèuvanja Vojske kao institucijeodluèio sam se na današnji potez. Nemam nameru da polemišem sa Nebojšom Pavkoviæem, jer bi to bilo jeftino politikanstvo koje ne dolikuje ni meni kao predsedniku države, ni njemu kao oficiru,“ rekao je Koštunica.

Sada veæ bivši naèelnik generalštaba Nebojša Pavkoviæ, izjavio je agenciji Tanjug pre sednice Vrhovnog saveta odbrane da njegovu smenu traži jedan deo amerièke administracije i da mu nije ni na kraj pameti da za takav potez svaljuje krivicu na leða predsednika Koštunice. Posle Koštunièinog ukaza, Pavkoviæ je rekao da na sednici Vrhovnog saveta odbrane nije doneta odluka o njegovoj smeni i penzionisanju i zatim dodao da je predsednik Koštunica samoinicijativno na nezakonit naèin doneo odluku pa je on morao da je odbaci. ”Mislim da je to lièna osveta gospodina Koštunice zato što sam još skoro pre godinu dana poèeo da mu ukazujem da znaèajno zloupotrebljava dužnost predsednika tako što Upravu bezbednosti Vojske na èelu sa generalom Tomiæem koristi za rad u svojoj stranci i za pribavljanje informacija,“ rekao je Pavkoviæ i objasnio da je pre nekoliko dana pripremio jedan dokument koji je poslao Skupštini da bi se zaštito od takvog odnosa predsednika prema njemu. ”Koštunièin ukaz sam odbio i tražim zaštitu najviših državnih institucija,“ rekao je Pavkoviæ.

Inaèe, na politièkoj sceni Srbije još se odmerava odluka partije jugoslovenskog predsednika Vojislava Koštunice–Demokratske stranke Srbije da faktièki napusti vladajuæu koaliciju. Potpredsednik Demokratske stranke Srbije Zoran Šami ponovio je da tu partiju više ne obavezuje koalicioni sporazum DOS-a jer su ga ostale stranke koalicije prekršile na svim nivoima od smenjivanja predsednika Skupštine Srbije Dragana Maršiæanina, do neizbora kandidata DSS za saveznog ministra finansija, izbacivanjem predstavnika DSS iz vojvoðanske vlade i otimaèinom mandata u republièkom parlamentu.

Posle udaljavanja od vladajuæeg koalicionog bloka Demokratsku stranku Srbije mnogi politièki analitièari vide kao moguæi stub okupljanja jednog dela vanparlamentarne opozicije koje ove godine organizuju vidovdanski miting. Profesor Filozovskog fakulteta Slobodan Cvejiæ smatra da bi šanse Srpskog pokreta obnove, Narodne demokratske stranke i Socijaldemokratije na nekim narednim izborima mogle bi da budu veæe samo ukoliko ostvare saradnju sa Demokratskom strankom Srbije, u suprotnom one ne mogu da ponude alternativu sadašnjoj vlasti.

Istraživaè Instituta društvenih nauka Sreæko Mihajloviæ smatra da je DSS neisprobana alternativa vlasti i da ima podršku graðana zbog blagog koketiranja sa nacionalizmom, kao i da meki nacionalizam nalazi u DSS-u prostor za delovanje.

XS
SM
MD
LG