Linkovi

Zavisnost SAD od bliskoistoène nafte - 2002-06-21


Sjedinjene Države trenutno uvoze 52 odsto svoje potrošnje nafte, što je manje nego u vreme arapskog embarga, sedamdesetih godina. Medjutim, napetost na Bliskom istoku i opasnost od terorizma obnovili su debate o tome kako tu zavisnost još više smanjiti. Tokom jednog pretresa u Kongresu, održanog ove nedelje, i zakonodavci i podnosioci izveštaja založili su se za dalje poveæanje raznovrsnosti energetskih izvora uz istovremeno pripremanje za takozvani ”šok u snabdevanju.“ Poslednje dve godine, Irak je kao jedan od najveæih izvoznika nafte, pokušao da poremeti snabdevanje Sjedinjenih Država. Alan Arson, podsekretar u Državnom sekretarijatu za ekonomska, poslovna i poljoprivredna pitanja, kaže da je taj pokušaj propao zahvaljujuæi uskladjenim akcijama Sjedinjenih Država i njihovih saveznika:

”Irak je ili remetio sopstveni izvoz ili je pretio u tri navrata. U svakom od sluèajeva kombinacija spremnosti Sjedinjenih Država i naših partnera da reagujemo korišæenjem zaliha, kao i uveravanja Saudijske Arabije da æe ukljuèiti svoje rezervne kapacitete ako bude potrebno, znatno je ublažila reagovanje tržišta na te pretnje.“

Frenk Gefni, bivši amerièki državni funkcioner, rekao je da zavisnost zapadnih zemalja od nafte sa Bliskog istoka predstavlja ozbiljan problem u ratu protiv terorizma, a da je Irak deo tog problema:

”Èini mi se da naša nastojanja na promeni režima u Iraku mogu samo da doprinesu hitnosti potrebe da se smanji ranjivost naše privrede - i privrede naših najvažnijih zapadnih partnera - od verovatnih, a mi se nadamo i privremenih, poremeæaja ili preusmeravanja na druge izvore energije, van tog regiona.“

Potrošnja nafte u Sjedinjenim Državama verovatno æe se poveæati za treæinu, u narednih 20 godina, od èega æe 62 odsto dolaziti iz inostranstva. Amerièki sekretar za energetiku, Spenser Ejbraham, rekao je da Bušova administracija priznaje da zavisnost od uvozne nafte ima ozbiljne implikacije po ekonomiju i nacionalnu bezbednost:

”Moramo nastaviti da se zalažemo za slobodna tržišta. Verujemo da æe nam prednost amerièke tehnologije omoguæiti da drastièno poveæamo stepen iskorišæenja i èistiju upotrebu energije, ukljuèujuæi naftu. Moramo da proširimo i razgranamo naše izvore snabdevanja, u zemlji i inostranstvu, tako što æemo otvarati nove moguænosti za investiranje, trgovinu i razvoj, van tradicionalnih tržišta iz poslednjih 50 godina.“

Struènjak za energetiku, Danijel Jergin, rekao je da æe se isporuka nafte u svetu, tokom ove denecije, poveæati za oko 20 odsto, uglavnom sa Bliskog istoka. On smatra da je to prilika za Sjedinjene Države da poveæaju broj izvora iz kojih se snabdevaju:

”Proizvodnja na Bliskom istoku, prema onome što danas znamo, poveæana je za sedam miliona barela dnevno. Takodje je znaèajno poveæanje proizvodnje ruske i kaspijske nafte za oko 50 procenata.“

Bivši funkcioner Karterove administracije, Stjuart Ajzenštat, rekao je da teroristièki napadi 11. septembra i potencijalna opasnost od Irana i Iraka podvlaèe riziènost amerièkog oslanjanja na bliskoistoène snabdevaèe:

”Naše oslanjanje na države koje su nestabilne, a u sluèaju Iraka èak neprijateljske, predstavlja vrlo ozbiljnu dilemu za nacionalnu bezbednost kojoj se odmah mora posvetiti pažnja.“

Ajzenštat je izneo gledište da Rusija predstavlja znaèajnu moguænost za smanjenje zavisnosti od bliskoistoènih izvora nafte. Ali on kaže da problemi u ruskoj naftnoj industriji, koja nije dovršila modernizaciju, znaèe da Sjedinjene Države ne mogu da je smatraju za sasvim pouzdanu alternativu.

XS
SM
MD
LG