Linkovi

Predsednik Buš pružio uveravanja izraelskom premijeru Arielu Šaronu da je odluèan da zaštiti bezbednost Izraela - 2002-06-21


Predstavnik Bele kuæe Ari Flajšer izjavio je da je tom prilikom predsednik Buš uputio izraze sauèešæa izraelskom premijeru i narodu: ”Predsednik je izrazio sauèešæe porodicama koje su pogodjene nedavnim samubilaèkim napadima. Predsednik je takodje izneo svoju odluènost da nastavi sa mirovnim nastojanjima i da osigura bezbednost za Izrael i nadu za Palestince, kao rezultat tih nastojanja“.

Predstavnik Bele kuæe je rekao da su predsednik Buš i premijer Šaron razgovarali o mirovnom procesu u naèelnim crtama. Upitan da li je predsednik Buš obavestio izraelskog premijera o svom dugo oèekivanom govoru o Bliskom istoku, Flajšer je samo rekao da se nije radilo o ”taktièkom razgovoru“. On je zatim zaobišao odgovor na pitanje da li je predsednik Buš zatražio od Izraelaca da ublaže svoj vojni pritisak na Zapadnu obalu, ali je dodao da je predsednik zatražio akciju od Palestinaca: ”Predsednik je rekao da je veoma važno da Palestinska vlast pokaže svojom akcijom da æe suzbiti nasilje, da æe zaustaviti nasilje i da æe se suprotstaviti nasilju kako bi sve strane u regionu mogle da žive u miru i bezbednosti“.

Govoreæi samo nekoliko èasova pre nego što je Jaser Arafat pozvao na okonèanje napada na Izrael, Flajšer je naglasio da u ovom trenutku predsednik Buš smatra da reèi nisu dovoljne. Najnoviji talas nasilja na Bliskom istoku doveo je do odlaganja predsednikove namere da iznese svoje ideje o pokretanju bliskoistoènog mirovnog procesa sa mrtve taèke. Ima nagadjanja da bi predsednik Buš želeo da održi govor o tom pitanju pre nego što otputuje u Kanadu na samit Grupe osam, sledeæeg utorka. Medjutim, Ari Flajšer je rekao novinarima da vreme održavanja predsednikovog govora nije vezano za njegov put: ”Predsednik ne smatra da je njegov put u Kanadu ono što bi trebalo da odredi trenutak kada æe održati svoj govor o Bliskom istoku. On æe održati govor kada bude smatrao da æe to najviše pomoæi stranama na Bliskom istoku“.

Oèekuje se da æe predsednik Buš u tom govoru izložiti korake koji bi doveli do stvaranja palestinske države. Funkcioneri Bele kuæe istièu da su ciljevi predsednikovog govora oni isti koje je izložio izraelskom premijeru - osigurati bezbednost Izraela uz istovremeno pružanje Palestincima nade za buduænost.

XS
SM
MD
LG