Linkovi

Pentagon o strancima u oružanim snagama - 2002-06-20


Skoro osam hiljada stranaca je prošle godine položilo zakletvu za služenje u amerièkim oružanim snagama. To predstavlja èetiri odsto svih regruta. No, amerièki vojni zvaniènici ne prihvataju kritiku da primanje stranih državljana u amerièku vojsku predstavlja bezbednosni rizik. Predstavnik Pentagona, potpukovnik Rajan Jantis objašnjava zbog èega smatra da su mali izgledi da pripadnici Al-Kaide ili neke druge teroristièke organizacije prodru u redove amerièke vojske.

“Istina, sve je moguæe. Meðutim, preduzimamo adekvatne i odavno proverene bezbednosne mere za minimiziranje takvog rizika”.

Potpukovnik Jantis navodi koje su sve to mere i kaže da regruti pre svega moraju da poseduju useljenièki zeleni karton, odnosno dozvolu trajnog useljenja u Sjedinjene Države. Takoðe je obavezna opsežna provera kandidata, koja ukljuèuje detaljan intervju i bezbednosnu provera:

“Kada se prijave na regrutaciju prvo moraju da obave razgovor sa regrutnim zvaniènikom. Takoðe moraju popuniti prilièno veliki broj formulara, u kojima se upisuju svi moguæi podaci o kandidatu, odakle je i šta je dosada radio. Sve te podatke potom proverava nekoliko službi bezbednosti.”

U amerièkoj armiji ima preko šest hiljada stranaca. Razlièiti su razlozi zbog kojih se prijavljuju u vojsku. Neki to èine iz patriotizma prema novousvojenoj zemlji, drugi da bi stekli beneficije za bolje obrazovanje ili obuku za rad, a neki da bi što pre stekli amerièko državljanstvo. Pukovnik Jantis takoðe istièe da ne postoje posebne jedinice u koje se izdvajaju takvi regruti. Oni su potpuno integrisani u amerièku vojsku. Ipak, nije im dozvoljen pristup osetljivim pozivima za koje je potrebna posebna bezbednosna dozvola.

“Njima se ne dozvoljava pristup poverljivim informacijama niti mogu steæi bezbednosne dozvole pre nego što postanu amerièki državljani”.

To se isto odnosi i na druge rodove vojske. Stranci ne mogu biti ukljuèeni u veæinu tehnièkih programa i poslove koji su vezani za elektroniku, obaveštajni rad i obuku u specijalnim komandoskim veštinama. No, ipak se dogaðaju prevare prilikom regrutacije. Nedavno je otkriven incident nedozvoljene regrutacije 47 Afrikanaca stranog državljanstva, izvšene iz materijalne koristi. Veæina tih Afrikanaca je otpušteno iz vojske, dok jedan od njih èeka na deportaciju. Èak i u sluèaju da neko od terorista uspe da izbegne sve bezbednosne predostrožnosti to mu ne bi mnogo vredelo-- kažu amerièki vojni zvaniènici, koji tvrde da bi se potencijalni operativac al-Kaide našao u situaciji u kojoj bi malo šta mogao da preduzme u smislu špijunaže ili teroristièke aktivnosti, a sam bi sebe otkrio sumnjivim ponašanjem. Amerièka vojska je, na primer, u poslednjih nekoliko godina radila na uklanjanju vojnika povezanih sa uliènim bandama i prestupima verske i rasne mržnje. Predstavnici Pentagona tvrde da to nije veliki problem, ali navode da je bilo sluèajeva vojnika koji su nosili majice sa nacistièkom svastikom ili znakom Kju-klaks-klana, kao i onih koji su odbijali da rade sa crnim i jevrejskim regrutima. Slièno bi operativci Al-Kaide sebe otkrili prigovaranjem ili odbijanjem da rade sa ženama i Jevrejima -- ukazuju amerièki vojni predstavnici.

XS
SM
MD
LG