Linkovi

Mirovna inicijativa SAD - 2002-06-20


Amerièki državni sekretar, Kolin Pauel, kontaktirao je ministre inostranih poslova Egipta, Jordana, Saudijske Arabije, Britanije i Rusije, kao i spoljno - politièkog funkcionera Evropske unije, Havijera Solanu, u okviru diplomatskih napora da se ublaži zategnutost na Bliskom istoku i, posebno, da se pojaèa pritisak na palestinske vlasti da se aktivno suprotstave terorizmu.

Predstavnik amerièkog državnog sekretarijata, Rièard Bauèer, rekao je da je sekretar Pauel ukazao kolegama da trenutni uslovi nisu odgovarajuæi za pokretanje amerièke mirovne inicijative, i da svi imaju zajednièku obavezu da pomognu u ublaženju situacije :

” Opšta (Pauelova) poruka glasi da svako treba da snosi deo odgovornosti, i da mi težimo saradnji sa svima da bi se stvorila atmosfera za smanjenje nasilja u kojoj bi ljudi mogli ozbiljno da saslušaju drugu stranu i da krenu putem mira“, rekao je Bauèer.

Posle telefonskog razgovora sa sekretarom Pauelom, egipatski ministar inostranih poslova, Ahmed Maher, izjavio je da ovonedeljni teroristièki napadi i potonje akcije izraelske vojske na palestinskim podruèjima podvlaèe neophodnost što skorijeg poèetka politièkog procesa.

XS
SM
MD
LG