Linkovi

Amerièka bliskoistoèna mirovna inicijativa - 2002-06-18


Izraelski premijer Arijel Šaron, koji se tokom prošlonedeljne posete Vašingtonu sastao sa liderima Predstavnièkog doma Kongresa i Senata, tvrdi da nije vreme za razgovor o palestinskoj državi. Predlog o stvaranju palestinske države u vreme dok se nastavljaju samoubilaèki napadi na Izraelce znaèio bi -- po Šaronovom mišljenju -- nagradu Palestincima za terorizam. Mnogi se u Kongresu slažu sa time. meðu njima je i senator Evan Bej, demokrata iz Indijane:

“Smatram da se gaji lažna nada kada se govori o državi, a da u stvarnosti nije osuðen terorizam. Sve dok je znatan broj ljudi spreman da vrši teroristièka dela, nikada neæe biti mira, a verovatno ni države”.

Mediji izveštavaju da predsednik Buš privodi kraju mirovni plan koji ukljuèuje predlog o privremenoj palestinskoj državi. Takoðe je izvešteno da se planom pozivaju palestinske vlasti da napreduju ka politièkim reformama i garancijama bezbednosti za Izrael. Iako se tim planom traži zamrzavanje dalje izgradnje jevrejskih naselja na palestinskim teritorijama, predlog o stvaranju palestinske države podstakao je reagovanje èlanova Kongresa. Predsednik Senata, demokrata Tom Dešl iz Južne Dakote smatra da ne može biti mira na Bliskom Istoku sve dok se ne promeni voðstvo palestinskih vlasti. U nedavnom govoru u Senatu, Dešl je rekao da je vreme da se Jaser Arafat povuèe.

“Kada bi predsedavajuæi Arafat preduzeo dosledne, odluène akcije protiv teroristièkog nasilja, uslovi bi bili drugaèiji. Ali on je nespreman da svoju vlast iskoristi u cilju ispunjavanja onoga što se od njega traži, što je dogovoreno, kao i da ispuni obaveze koje je preuzeo. On je potkopao sopstveni kredibilitet kao lider palestinskog naroda”.

Iako je ukazivao na potrebu Arafatovog odlaska, Dešl je takoðe istakao da to treba da se ostvari unutar Palestinske vlasti. To stanovište deli i senator Rièard Šelbi iz države Alabame, koji predvodi republikanske èlanove u senatskom Odboru za obaveštajna pitanja.

“Smatram da je potrebno da neko od Palestinaca izaðe da se izjasni u ime palestinskog naroda”.

Senator Dešl priznaje da je Arafat izrazio privrženost reformama, meðutim ukazao je da reèi nisu dovoljne:

“Predsedavavjuæi Arafat je postavio formalnu liènost da kontroliše bezbednost, zadržavajuæi svu vlast u svojim rukama. Potpisao je zakon, ali ga ne sprovodi. Dodao je pet novih osoba u svoj kabinet, ali niko od njih nema ovlašæenje za promene. Najavio je nove izbore, ali nije odredio datum njihovog održavanja. Vreme je da se zahtevaju rezultati, poèevši demokratsko palestinsko voðstvo koje æe se konfrontirati sa korupcijom, i pružiti bezbednost palestinskom narodu, kao i svojim susedima.”

Dešl je takoðe izrazio podršku Izraelu. On je izjavio da æe Sjedinjene Države stajati uz svog bliskog saveznika kada preduzima riziène korake u cilju mira. “Izrael treba da bude dovoljno bezbedan da može da ostvari mir i dovoljno snažan da ga sprovodi” - rekao je senator Dešl.

XS
SM
MD
LG