Linkovi

Ministri EU o ilegalnom useljavanju - 2002-06-17


Diplomate navode da mnoge zemlje Evropske unije podržavaju plan da se suspeduje saradnja i preispita pomoæ onim zemljama koje ne preduzmu mere protiv trgovine ljudima i ne prime natrag imigrante. Mejdutim, Francuska, Ssvedska i Luksemburg se protive svakoj pretnji kažnjavanjem zemalja u razvoju koje ne saradjuju jer bi takva kazna-kako tvrde- bila nepraktièna i samoporažavajuæa. Da bi se takve kaznene mere ozvanièile , potrebna je jednoglasna saglasnost. Ministri unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije su se složili prošle nedelje o nizu mera za pooštrenje nadziranja evropslkih granica i poveæanju saradnje u repatrijaciji nepoželjinh imigranata. Nemaèki ministar inostranih poslova Joška Fiošer je ukazao-kako je navedeno-da Evropska unija mora naæi ravnotežu izmedju humanitarne debate i borbe protiv imegalnog seljavanja. Procenjeno je da oko pet stotina hiljada ljudi ilegalno svake godine u zemlje Evropske unije , pored pet stotina hiljada azilanata.

XS
SM
MD
LG