Linkovi

Državni sekretar Kolin Pauel razgovarao sa saudijskim, izraelskim i palestinskim funkcionerima o bliskoistoènoj krizi - 2002-06-15


Funkcioneri kažu da æe poruka predsednika Buša sadržati niz principa za ostvarenje mira na Bliskom istoku, medju kojima æe biti i postojanje palestinske države, pored Izraela. Okonèavajuæi konsultacije sa bliskoistoènim liderima sekretar Pauel se juèe sastao prvo sa odlazeæim naèelnikom izraelskog generalštaba, generalom Šaulom Mofazom, a zatim sa saudijskim ministrom inostranih poslova, princom Saudom al-Fajsalom.

Medjutim, poslednji susret sekretara Pauela bio je sa palestinskim pregovaraèem, Nabilom Šaatom, koji je rekao da je Pauelu preneo poruku palestinskog lidera Jasera Arafata o oèekivanjima Palestinaca od saopštenja predsednika Buša i od bliskoistoène mirovne konferencije, koja bi trebalo da bude održana kasnije tokom leta. Gospodin Šaat je rekao da bi bilo kakav plan za postizanje izraelsko-palestinskog rešenja trebalo da ukljuèi precizan vremenski okvir za zakljuèenje konaènog mirovnog sporazuma napomenuvši da je period od godinu dana razuman rok, pri èemu u mirovnom procesu ne bi trebalo da bude oklevanja ili neuspeha. Palestinski funkcioner nije direktno odbacio ideju o proglašenju privremene palestinske države na podruèjima koja su sada pod kontrolom Palestinske vlasti, što je ranije predložio sekretar Pauel. Medjutim, on je naglasio da bi takav korak trebalo da bude zasnovan na saglasnosti da æe konaène granice palestinske države biti one koje su Zapadna obala i pojas Gaze imali pre nego što ih je Izrael okupirao 1967. godine, a u skladu sa saudijskom mirovnom inicijativom, koju je Arapska liga usvojila ranije ove godine: ”Možda je ovo trenutak da proglasimo nezavisnu državu. U tom sluèaju, ta država bi trebalo da bude zasnovana na granicama od 1967. godine, sa Jerusalimom kao glavnim gradom i na osnovu plana koji je podržala Arapska liga. To je veoma važan zahtev. Prema tome, ne radi se o ”privremenom“ karakteru države - nijedna država ne može da bude privremena. Ona æe imati neke delove teritorije koji æe biti pod stranom okupacijom, kao što je bio sluèaj sa Libanom, sa Sirijom, sa Jordanom i sa Egiptom. Suština je u tome da - šta god bude uèinjeno, bude zasnovano na granicama od 1967. godine“.

Text: Saudijski ministar inostranih poslova, Saud al-Fajsal, je odbio da komentariše svoje razgovore sa državnim sekretaromn Pauelom i otkazao je ranije planiranu konferenciju za štampu u saudijskoj ambasadi. Medjutim, posle susreta sa predsednikom Bušom u èetvrtak, saudijski ministar je izjavio da se njegova vlada i administracija predsednika Buša u naèelu služu u pogledu pristupa, koji bi Palestincima omoguæio legitimna prava i život u njihovoj sopstvenoj državi, a Izraelu osigurao bezbednost i normalizaciju. U medjuvremenu, izraelski general Mofaz je u jednoj organizaciji za bliskoistoèna pitanja u Vašingtonu izjavio da ne može biti stvarnog napretka na politièkom frontu sa Palestinskom vlašæu sve dok je na njenom èelu Jaser Arafat. On je takodje izrazio sumnju da æe novopostavljeni šef bezbednosti u Arafatovom kabinetu, Abdel Razak Jehije, biti u stanju da kontroliše terorizam i da se bori protiv njega, pošto je suviše tesno vezan za palestinskog lidera. Razgovori sekretara Pauela podudarili su se sa sastankom u Stejt departmentu posrednika iz takozvanog ”bliskoistoènog kvarteta“ - SAD, Rusije, Evropske Unije i UN, na kojem se razgovaralo o formi i taènom vremenu održavanja ministarske konferencije o Bliskom istoku.

XS
SM
MD
LG