Linkovi

Dileme oko novog avganistanskog kabineta - 2002-06-14


Dan pošto je velikom veæinom glasova izabrala Hamida Karzaija za predsednika prelazne vlade, Loja Džirga je poèela da raspravlja o osetljivom pitanju sastava njegovog kabineta. Problem je otežan time što izgleda da niko nije siguran u to ko treba da ih izabere. Bonski sporazum, potpisan u decembru, nije sasvim precizan jer se u njemu kaže samo da Loja Džirga treba da imenuje ”istaknute liènosti“ za prelaznu vladu. Iako je Hamid Karzai dobio široka ovlašæenja od Loja Džirge još uvek nije jasno u kojoj meri se ta ovlašæenja odnose na izbor ministara. Said Tajeb Džavad je jedan od Karzaijevih savetnika:

”Najverovatnije æe to biti mali kabinet, sastavljen pretežno od profesionalaca. To još uvek zavisi od Loja Džirge i od politièkih pregovora. Ali sigurno je da æe medju èlanovima kabineta biti veliki broj avganistanskih struènjaka.“

Karzai sada mora da balansira na žici. On je pripadnik najveæe avganistanske etnièke grupe Paštuna, ali u toj zemlji najveæu vojnu moæ ima samoproklamovani Ujedinjeni front, odnosno savez Tadžika i Uzbeka, koji je porazio talibane. Paštuni gundjaju da je Karzai, u svojoj dosadašnjoj vladi, dao prevelik uticaj Tadžicima i Uzbecima, i plaše se da æe to ponovo uèiniti. S druge strane, Tadžici i Uzbeci traže svoj deo politièkog kolaèa i kažu da to zaslužuju jer su porazili talibane. Istovremeno, još jedna etnièka grupa - Hazari - žali se da je sklonjena ustranu. Harzai za sada ne otkriva svoje karte. Upitan o sastavu svog kabineta odbio je da iznese pojedinosti, rekavši samo da æe vlada predstavljati širok presek razlièitih grupa u Avganistanu:

”Reæi æu vam da æe vlada biti reprezentativna. Ona mora da bude takva. Mora da predstavlja avganistanske interese u celini.“

Karzai je obeæao da æe ugušiti pojavu ”gospodara rata,“ odnosno tradiciju da se lokalna teritorija brani privatnim armijama. Taj proces æe potrajati, a neæe biti ni zapoèet pre nego što se osnuje multietnièka, nacionalna armija. U medjuvremenu, ostaje da se vidi da li æe Karzai morati da uèini neke kompromise sa ”gospodarima rata“ u zamenu za stabilnost i manevarski prostor potrebne da bi vlada funkcionisala. Loja Džirga takodje treba da izabere parlament od 111 poslanika koji æe delovati kao prelazno zakonodavno telo.

XS
SM
MD
LG