Linkovi

Saradnja sa Hagom i dalje nedovoljna - 2002-06-13


Šef jugoslovenske diplomatije i predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim sudom Goran Svilanoviæ izjavio je da se u Srbiji suštinski ništa nije promenilo u odnosu prema Haškom tribunalu i da i dalje postoji ogromna podeljenost javnog mnjenja, koju politièari podstièu. ”I dalje postoji neprihvatanje osnovanosti postojanja, legitimnosti i legalnosti ovog suda,“ rekao je Svilanoviæ uèestvujuæi u radu okruglog stola o odnosima Jugoslavije i tribunala Hagu.

”Nama se dogodilo da kada govorimo o tome koliko je ljudi u Hagu, možemo da govorimo o kvantitetu, ali nažalost ne možemo da kažemo ni jednu reè u prilog tome da imamo novi kvalitet u zemlji u odnosu na Haški sud i sada se to pojavljuje kao najveæi politièki problem u zemlji,“ ocenjuje Svilanoviæ. ”Politièari moraju jasnije da šalju poruke javnom mnjenju,“ upozorio je Svilanoviæ, ”jer je Hašku sud ustanovljen zbog toga što su u sukobima u Bosni, u Hrvatskoj, na teritoriji naše zemlje èinjeni ratni zloèini i zato što domaæe pravosuðe nije adekvatno reagovalo na te zloèine, delom zbog toga što je postojala ozbiljna kampanja vlada u regionu, ukljuèiv i našu prethodnu vladu koja je nastojala da prikrije da su zloèini èinjeni. Ukoliko ne uspemo da svaki konkretni zloèin raspravimo i utvrdimo konkretnu liènu odgovornost za njega, neæemo uspeti da promenimo ovu zemlju do mere koja je neophodna da bi postala ravnopravni èlan porodice evropskih naroda,“ upozorio je Svilanoviæ.

Zamenik glavnog tužioca Haškog tribunala Grejem Bluit istakao je kao veoma važno da svi koji su poèinili ratne zloèine budu privedeni pravdi kako u suprotnom ne bi bilo posejano seme za buduæe sukobe. Bluit je izjavio da je od vlasti u Beogradu zatražio hitno sprovoðenje u Hag preostalih 18 optuženika za ratne zloèine, od kojih bi deset moglo, u sluèaju brzog hapšenja, da se ukljuèi u suðenja koja uskoro poèinju. ”Od dvojice ministara u Beogradu tražio sam da urade sve što mogu kako bi optuženi bili što pre uhapšeni,“ rekao je Bluit spominjuæi Šljivanèanina i Radiæa kao dvojicu optuženih koji bi odmah mogli da se ukljuèe u suðenja. U medjuvremenu, Vlada Srbije dala je garancije za optužene pred Haškim tribunalom koji su se nedavno dobrovoljno predali. Te garancije, o kojima æe odluèiti Haški sud, podrazumevaju da æe se optuženi odazvati pozivu suda, a da do tada budu na slobodi. Garancije su date za Dragoljuba Ojdaniæa, Nikolu Šainoviæa, Mileta Mrkšiæa, Momèila Grubana i Milana Martiæa, a šef poslanièke grupe DOS–a u Skupštini Srbije Èedomir Jovanoviæ odluku Vlade prokomentarisao je kao zahvalost ove zemlje osobama koje su nas poštedele novih trauma, unutrašnjih sukoba i dodatnih problema svojim dobrovoljnim odlaskom u Hag.

Inaèe, potpredsednik republièke Vlade Nebojše Èoviæa saopštio je da je Vlada odluèila da sutra raspusti Skupštine opština Preševo, Bujanovac i Medveða. Umesto skupština opština biæe formirana privremena opštinska veæa koja æe upravljati do izbora u tim lokalnim sredinama, zakazanim za 28. jul, rekao je Èoviæ, dodajuæi da æe izbori biti održani po danas usvojenom Zakonu o lokalnim izborima.

Vlada je imenovala 12 èlanova opštinskog veæa Medveðe, od kojih su osam Srbi, a èetiri Albanci. Opštinsko veæe Preševa imaæe devet èlanova albanske nacionalnosti i tri srpske, a predsednik veæa biæe dosadašnji predsednik Opštine Riza Halimi. Bujanovaèko opštinsko veæe ima pet èlanova srpske nacionalnosti, šest albanske i jednog romske.

XS
SM
MD
LG