Linkovi

Biskupi pokušavaju da reše skandal - 2002-06-13


Preko 300 rimokatolièkih biskupa, zajedno za predstavnicima organizacija za reformu crkve i žrtvama napastvovanja došlo je u Dalas, u Teksasu radi ovog sastanka. Juèe je jedan poseban biskupski odbor održao sastanak sa 20-ak žrtava seksualnog zlostavljanja. Vašingtonski kardinal, Teodor MekKerik nazvao je taj sastanak potresnim, ali informativnim.

“Mislim da nas je duboko ganulo da vidimo toliki broj ljudi koji je propatio zbog nekolicine veoma bolesnih i neuravnoteženeih sveštenika. Rekao bih sveštenièkih kriminalaca”.

Meðu onima koji su održali sastanak sa biskupima je Mark Serano iz organizacije Mreža žrtava sveštenièkog napastvovanja. On je isprièao da je kao tinejdžer bio napastvovan od strane jednog sveštenika. Serano je apelovao na biskupe da budu strogi prema sveštenicima odgovornim za napastvovanja i prema onim biskupima koji su ih štitili prebacujuæi ih u druge parohije ili isplaæujuæi novèane kompenzacije žrtvama.

“Nije samo u pitanju nekoliko neuravnoteženih sveštenika. Reè je o seksualnim prestupnicima meðu sveštenstvom. I reè je o biskupima koji su odluèivali o njihovom ostanku medju sveštenstvom.”

Od januara ove godine najmanje 250 od 46,000 sveštenika podnelo je ostavku ili suspendovano zbog seksualnih prestupa. Èetiri biskupa je takoðe dalo ostavke, mada ne zbog naèina na koji su postupali sa sveštenicima koji izvršili takve prestupe. Biskupski odbor o seksualnim prestupima preporuèio je prošle nedelje da se ubuduæe iz redova sveštenika izbacuju oni koji napastvuju decu. No, isti odbor je predložio da bi neki od sveštenika, koji su poèinili samo jedan seksualni prestup u prošlosti, mogli da ostanu u crkvenoj službi ukoliko se podvrgnu terapiji i procenjivanju podobnosti. Odbor je do kasno sinoæ radio na izradi preporuka, pošto je prethodno primio više od stotinu stranica predloga za promene od sveštenika i od drugih organizacija. Politiku, koja bude usvojena na sastanku u Dalasu, treba još da odobri Vatikan.

XS
SM
MD
LG