Linkovi

Lažne mušterije u službi poslodavaca - 2002-06-12


Mlada žena koja sedi za stolom u æošku restorana, nije zaista klijent. Nije to ni braèni par koji se baš uselio u hotelsku sobu dve stotine devet, kao ni mlada žena koja isprobava farmerke u robnoj kuæi, ili mladiæ koji èeka u redu da bi poruèio pržene krompiriæe u restoranu brze ishrane. ... Oni su svi - lažne mušterije, koji su najmljeni da izigravaju potrošaèe, dok ustvari proveravaju kvalitet usluga. ... Da uzmemo za primer mladu ženu u restoranu. Službenica kompanije Dejta Kuest, koja zapošljava mnogo lažnih kupaca, Trejsi Tardžen, kaže da æe po izlasku iz restorana ta mlada žena odgovoriti na mnoga pitanja :

” Na primer, posle koliko minuta je kelner prvi put prišao stolu ? Da li vas je pogledao u oèi ? Da li je znao odgovore na pitanja o jelovniku ? “

Trejsi Tardžen je iznela da je angažovanje lažnih kupaca preraslo u poslovnu granu sa prihodom od pola milijarde dolara u Sjedinjenim Državama, jer su kompanije shvatile koliko je važan odnos sa kupcima :

” Ukoliko ste vlasnik lanca restorana, i nekome se nije dopala usluga u jednom od njih, možda je kelner bio grub, ili je hrana bila hladna. Tipièni gost ne gubi vreme na pisanje upravi veæ jednostavno više ne uðe u taj restoran. Kompanije nisu svesne tog lošeg iskustva, pa zato unajmljuju nas kao treæu, nezainteresovanu stranu. “

A mogu da unajme i Trendsors, u kojoj radi Majk Kozi, a koja je još jedna kompanija koja zapošljava lažne kupce :

” Naši službenici obiðu svake godine oko pola miliona raznih lokacija, a za to koristimo oko šest i po hiljada aktivnih lažnih kupaca, i oko šezedeset i pet hiljada dodatnih lica koje pozivamo da pokrivaju lokacije širom Sjedinjenih Država i Kanade. “

Pošto raste broj kompanija koje zapošljavaju lažne kupce, poveæava se i broj žalbi da se time ugrožava privatnost radnika i uzrokuje nepoverenje izmeðu uprave i zaposlenih. ... Kozi ukazuje da mnoge kompanije nisu mnogo zabrinute zbog toga, jer žele da poboljšaju usluge :

” Današnje tržište je izuzetno konkurentno, pa kompanije pokušavaju makar u maloj meri da ostvare prednost koja bi im pomogla da poboljšaju izglede u odnosu na konkurenciju. “

Kozi je izneo da veæina kompanija upozori zaposlene da je najmila lažne kupce, delimièno iz poštenja, a delimièno da bi naterala zaposlene da budu što uslužniji prema klijentima.

XS
SM
MD
LG