Linkovi

Vilijam Voker svedoèio u Hagu - 2002-06-12


Vilijam Voker je Slobodana Miloševiæa juèe opisao kao èovjeka koji nije navikao da mu se protivrjeèi, koji ne gubi kontrolu, ali se ljuti ako ga kritikuju i onoga koji ne voli da prima savjete od podredjenih. U toku današnjeg unakrsnog ispitivanja Vilijama Vokera optuženi Miloševiæ je dokazao da je utisak koji je bivši šef posmatraèa OEBS-a na Kosovu stekao o bivšem jugoslovenskom predsjedniku više nego taèan.

Miloševiæ je svoje unakrsno ispitivanje poèeo pokušajem da citiranjem izvještaja Washington Posta i New York Timesa od prije osam i devet godina o upletenosti u špijunske afere u Salvadoru i Nikaragvi Vokera diskredituje kao svjedoka. Ne osvræuæi se na primjedbe sudije Rièarda Meja da može da pozove autore tih èlanaka da svjedoèe pred sudom umjesto da Vokera pita o mišljenjima pojedinih novinara, Miloševiæ je išao dalje.

U nastojanju da prikaže Vokera kao èovjeka amerièke obavještajne službe po èijem je naredjenju amerièki ambasador navodno inscenirao dogadjaj u Raèku, optuženi je citirao izvode iz jednog dokumentarnog programa BBC-ija u kojem Rièard Holbruk i general Vesli Klark kažu da im je Voker, nakon posjete Raèku, 16. januara 1999. godine, telefonirao što je svjedok i na sudjenju i u programu BBC-ja – negirao.

iPomenuti incident u Raèku Miloševiæ je danas kao i za vrijeme nekoliko ranijih svjedoèenja naveo kao inicijalni fitilj koji je zapalio Voker kako bi proizveo intervenciju NATO-a na Jugoslaviju. Navodeæi da su u Raèku, umjesto civila - kako tvrdi Voker i kako stoji u optužnici Tribunala - stradali pripadnici OVK, Miloševiæ je sudu pokazao fotografije žrtava iz Raèka na kojima se ne vidi krv. Voker je prethodno svjedoèio o lokvama krvi koja je bila posvuda oko žrtava.

Ja sam potpuno siguran da su žrtve ubijene na tom mjestu i da ni jedno tijelo nije donijeto sa strane, odgovorio je Voker, koji je ostao pri tvrdnji da je u Raèku bila rijeè o masakru nad albanskim civilima.

Na sudu je da odluèi ko je u današnjem odmjeravanju snaga ostavio uvjerljiviji utisak.

Osim ovoga, o trojici iz Foèe, Dragoljubu Kunarcu, Radomiru Kovaèu i Zoranu Vukoviæu, žalbeno vijheæe Tribunala je danas potvrdilo kazne pretresnog vijeæa ne pokazujuæi da vjeruje olakšavajuæim okolnostima koje je naknadno ponudila odbrana. Za silovanja i porobljavanja Bošnjakinja u Foèi 1992. i ’93. godine Kunarcu je danas potvrdjena kazna od 28 godina, Kovaèu od 20, a Vukoviæu od 12 godina zatvora. Presude trojici Srba iz Foèe prve su kazne koje je Tribunal izrekao za silovanja kao ratni zloèin.

XS
SM
MD
LG