Linkovi

Nesuglasice o bezbednosti u RS - 2002-06-12


Na 16. redovnoj sjednici, 11. juna, parlamentarci su, raspravljajuæi o opštoj bezbjednosti u entitetu, zakljuèili da je informacija pripremljena od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, citiram "Sveobuhvatna i ukazuje na zadovoljajuæi nivo opšte sigurnosti gradjana". Oni su ilustrovali tu tvrdnju èak i statistièkim podacima da je u Republici Srpskoj višestruko manji broj kriviènih djela u odnosu na neke susjedne zemlje. Poslanici srpske opozicije pak, tvrde da je taj izvještaj uradjen jer nije odgovoreno na mnoga pitanja:

" Ko pljaèka banke, ko stoji iza politièkih ubistava, koja nisu rasvijetljena do sada, šta je sa privatizacijom, šta je sa reketašima..." kaže Branko Neskoviæ, predsjednik Kluba poslanika vodeæe opozicione Stranke nezavisnih socijal-demokrata, koji tvrdi da je sjednica sazvana samo da bi se skrenula pažnja sa sve veæih nesugalsnica izmedju stranaka na vlasti, SDS i PDP. Poslanicima iz Federacije u parlamentu srpskog entiteta, pak, sa pravom smeta samo podatak o broju kriviènih djela koje su u ovom entitetu poèinili povratnici iz redova Bošnsjaka i Hrvata, dok nema podatka koliko je kriviènih djela poèinjeno nad njima.

Na Petoj vanredoj sjednici, juèer odrzanoj, a sazvanoj na zahjtev predsjednika Republike Srpske, Mirka Šaroviæa, srpski parlamentarci odbacili su, prvo, èak i najminimalniju moguænost o eventualnim zajednièkim vojnim formacijama sa vojskom drugog BeHa entiteta, Federacije. Podrazumijeva se, dok poslanici stranaka iz Federacije BiH, pak suprotno tvrde, da jedina prava bezbjednost i vojna stabilnost BeHa, te put ka Partnerstvu za mir idu kroz jedinstvene vojne formacije. Treba li posebno reæi - srpski parlamerntarci su u ovom pitanju bili jednoglasni, osim što Klub SNSD smatra da bi se trebao povesti razgovor o demilitarizaciji èitavog BeHa prostora.

Raspravljajuæi o uticaju poslednjih nametnutih odluka na ustav Republike srpske, koje, smatraju srpski poslanici, derogiraju Ustav entiteta, kao i obaveze da se o tome otvori rasprava sa institucijama "medjunarodne zjednice", premijer Ivaniæ naglašava

"Osnovni postulat demokratije je da vlast mora biti od nekoga kontrolisana. Visoki predstavnik sa svojim odlukama takodje mora biti kontrolisan. Visoki predstavnik je u poziciji da nikome ne odgovara..."

Stoga, predloženo je premijer, a poslanici srpskih stranaka usvojili da se sugeriše novom visokom predstavniku Pediju Ešdaunu, da suspenduje realizaciju tih odluka dok se o njima ne izjasni Savjet za implementaciju mira. I ovdje se podrazumijeva da su poslanici iz Federacije stava da ne treba tražiti njihovo poništavanje, jer se do sada nije dogodilo da je i jedna jedina odluka bilo kod od dosadašnjih visokih civilnih predstavnika bila poništena.

XS
SM
MD
LG