Linkovi

Kongres i unutrašnja bezbednost - 2002-06-12


Posle 11. septembra, Kongres je odobrio na milijarde dolara za poboljšanje unutrašnje bezbednosti, doneo zakone o bezbednosti u avio-saobraæaju i nedavno zapoèeo istragu o propustima obaveštajnih agencija. Medfjutim, i republikanski i demokratski èlanovi Kongresa odavno se žale da je Kancelarija za unutrašnju bezbednost, koju je prošle godine osnovao predsednik Buš, i za njenog šefa imenovao Toma Ridža, isuviše slaba da se nosi sa državnom birokratijom. Vodeæi èlanovi oba doma predložili su zakone za podizanje te funkcije na nivo kabineta i objedinjavanje poslova pograniène bezbednosti, spremnosti za reagovanje na vanredne situacije i drugih funkcija u tu novu agenciju. Plan predsednika Buša proširio je obim tog nastojanja. Lideri u Kongresu izražavaju spremnost da zakonski predlog o tome bude spreman za predsednikov potpis pre 11. septembra, prve godišnjice napada na Njujork i Vašington. Republikanski kongresmen iz teksasa Mek Tornberi, kaže da je ulog veoma visok:

”Ulog je moguænost napada hemijskim, biološkim, nuklearnim, odnosno radiološkim ili nekom drugom vrstom samoubilaèkog napada. Moramo brzo da delujemo. Odugovlaèenje bi pomoglo teroristima jer znaèi da æemo toliko duže biti nespremni. Lopta je u našem delu terena i istorija æe suditi o našim akcijama.“

Juèerašnji pretres u pododboru Predstavnièkog doma za nacionalnu bezbednost održan je u jeku izveštaja o hapšenju Hozea Padilje, amerièkog gradjanina osumnjièenog za planiranje napada ”prljavom bombom.“ Nekolicina zakonodavaca su to istakla i obeæala da æe se uzdržavati od medustranaèkih nesuglasica. Demokrata iz Kalifornije Džejn Harman, èlanica dvodomne komisije za istragu o obaveštajnim službama, pozvala je kolege da se okanu odbrane partijskih interesa:

”Moramo se udredsrediti na naš cilj, a to je spreèavanje novih teroristièkih napada.“

Senator Džozef Liberman je rekao da nije uveren da su novi teroristièki napadi neminovni, ali je dodao da bi hitno usvajanje zakona o osnivanju nove agencije za unutrašnju bezbednost pomoglo da se oni spreèe:

”Pred nama je izazov da smognemo snagu i iskoristimo je u cilju odbrane od ovakvih napada u buduænosti.“

Svi zakonodavci na pretresu izrazili su zabrinutost o razmeni informacija, pitanju koje je u središtu dvodomne istrage o propustima Centralne obaveštajne agencije i Federalnog istražnog biroa, uèinjenim pre napada 11. septembra. Evo šta je o tome rekao republikanac iz nevade, Džim Gibons:

”Moramo da znamo kako æe novi sekretar za unutrašnju bezbednost dobijati kljuène informacije od drugih agencija, kao što su FBI i CIA, i da li æe moæi da traži informacije od njih. Takodje, da li æe dobijati iste informacije kao predsednik države.“

Na juèerašnjem pretresu pojavili su se funkcioneri sedam federalnih agencija, koje æe biti obuhvaæene reorganizacijom, ukljuèujuæi FBI, Obalnu stražu, Agenciju za vanredne situacije i Agenciju za useljavanje. Neki zakonodavci su izražavali skepsu da æe Kongres, sa ogromnim brojem odbora koji nadgledaju vladine agencije, biti u stanju da pripremi zakon pre 11. septembra. Zato su predložili odlaganje odluka o kontroverznim agencijama, kao što je FBI, za period posle osnivanja novog sekretarijata.

XS
SM
MD
LG