Linkovi

Misija UN kritikuje istragu o nekim zloèinima u Bosni - 2002-06-11


Obrazlažuæi nepovoljnu ocjenu o dosadašnjem radu nadležnih organa Republike Srpske i Banjaluke na otkrivanju inicijatora i poèinioca nereda u sprijeèavanju postavljanja kamena-temeljca za banjaluèku džamiju Ferhadiju, 7. maja prošle godine, a miniranu 7. maja ratne 1993. godine, visoki službenik Misije Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, Alun Roberts istièe da su 16-torica kojima æe se uskoro suditi u Banjaluci samo nevažni izvršioci u neredima koji su rezultirali èak i smræu jednog nemoænog starca, èija je krivica bila jedino u tome što se našao na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme kao pripadnik manjinskog Bošnjaèkog naroda u Banjaluci. Inicijatori tih nereda i dalje su su nedostupni pravdi, tvrdi Roberts.

Katolièki sveštenik Tomislav Matanoviæ, zajedno sa svojim roditeljima, bio je tokom poslednjih ratnih mjeseci pod danonoænim višemjeseènim obezbjedjenjem lokalne policije iz Prijedora. Dan prije njihovog nestanka avgusta 1995. godine, obezbjedjenje je naglo povuèeno, a da se još nije utvrdilo ko je izdao takvu naredbu. Takodje nije tokom dosadašnje istrage ustanovljeno ko ih je odveo. Matanoviæe su odveli u nepoznatom pravcu i od tada im se izgubio svaki trag, do prošle godine kada su nadjeni njihovi posmtrni ostaci, a da se ne znaju poèinioci tog zloèina. O tome se iskazao i Haški tribunal, svrstavši ga u na spisak svog interesovanja. Dalje, pouzdano se zna da je u kuæi Matanoviæa bilo više stotina hiljada njemaèkih maraka i znatna humanitarna pomoæ, èemu se takodje gubi svaki trag. Do sada provedena istraga rezultirala je pritvaranjem petorice policajaca koji su poslednji èinili obezbjedjenje porodice Matanoviæa, kao i da je podnijeta krivièna prijava protiv još 20-tak pripadnika tadašnjih snaga lokalne policije koji se na bilo koji naèin vežuju uz ovaj sluèaj.

Inaèe u Banjaluci, poslije sinoænjeg okonèanja 16. redovne, danas je poèela sa radom Peta vanredna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, sazvana na zahtjev predsjednika srpskog entiteta Mirka Šarovica. Parlamentarci treba da se izjasne o organizaciji rada institucija odbrane na nivou Bosne i Hercegovine, i poslednjim nametnutim odlukama prethodnog visokog civilnog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Volfganga Petrièa, kojim se, trvdi èitava politièka javnost Republike Srpske, derogira i Ustav i suverenitet entiteta.

Parlamentarci stranaka iz Federacije smatraju da je sigurnost, stabilnost i vojna buduænost države Bosne i Hercegovine ne samo u nekoj vrsti zajednièke komande veæ u formiranju zajednièke vojske, dok su srpski poslanici tek i to eventualno, za koordinaciju dviju vojski sa tri nacionalne komponente. O Petrièevim odlukama, takodje se suprotstavljaju stavovi poslanika stranaka iz Republike Srpske i Federacije BeHa u entitetskom parlamentu, o èemu æemo govoriti u posebnom javljanju nakon izglasavanja zakljuèaka, što se oèekuje kasnije ove noæi.

XS
SM
MD
LG