Linkovi

15 poslanika izgubilo mandate - 2002-06-11


Za ovu odluku, kojoj je prethodila žustra rasprava predstavnika poslanièkih grupa DOS i DSS-a, glasalo je osam èlanova Odbora, a èetiri su bila protiv.

Po završetku rada Administrativnog odbora šef poslanièke grupe Demokratske stranke Srbije Dejan Mihajlov izjavio je da posle ovakve odluke ta partija više neæe uèestvovati u radu Parlamenta, da svi njeni poslanici napuštaju republièku Skupštinu pošto predsednica Parlamenta Nataša Miæiæ proèita obaveštenje o prestanku mandata i da æe se kasnije svim dozvoljenim pravnim i vanparlamentarnim sredstvima boriti protiv republièke Vlade. Mihajlov je ponovio optužbe na raèun svojih koalicionih partnera iz DOS–a, tvrdeæi da su prekrojili izbornu volju graðana i time izazvali svojevrsni državni udar.

U pismu Republièkoj izbornoj komisiji, dvanaest poslanièkih kandidata Demokratske stranke Srbije na izbornoj listi DOS–a odbili su nešto ranije danas da zamene svoje partijske kolege koji su izgubili mandate zbog neredovnog prisustvovanja sednicama Parlamenta.

S druge strane, šef poslanièke grupe DOS Èedomir Jovanoviæ izjavio je da vladajuæa koalicija bez Demokratske stranke Srbije nije ono što jer bila pred republièke izbore decembra 2000. godine ali da je, birajuæi izmeðu jedne stranke i izbornog programa, izabrala program koji su podržali graðani. Jovanoviæ je izrazio oèekivanje da æe i Republièka izborna komisija podržati odluku Administrativnog odbora o zameni poslanika u republièkom Parlamentu.

Prema utvrðenoj parlamentarnoj proceduri, predsednik Administrativnog odbora o ovoj odluci samo obaveštava Skupštinu koja se ne izjašnjavaju o odluci Odbora, veæ je samo konstatuje. Posle toga proceduru oko zamene mandata poslanika preuzima Republièka izborna komisija koja traži od koalicija ili stranaka, sa èije su liste poslanici kojima su prestali mandati, da daju predloge za nove poslanike sa te liste. Kada imena poslanika budu dostavljena, Republièka izborna komisija je dužna da pripremi i dostavi izveštaj Skupštini Srbije o kome se izjašnjava Administrativni odbor i verifikuje mandate novih poslanika. Te mandate Skupština Srbije samo konstatuje na narednoj sednici.

U medjuvremenu, najviši predstavnici srpskih vlasti i crnogorske opozicione koalicije »Zajedno za Jugoslaviju« razgovaraju u Beogradu o izradi Ustavne povelje buduæe Unije Srbija i Crna Gora. Predsednik Veæa graðana Savezne skupštine Dragoljub Miæunoviæ, koji je sazvao sastanak, izjavio je ranije danas da æe predstavnici DOS-a i koalicije »Zajedno za Jugoslaviju« utvrditi predloge u vezi sa poslovnikom i tempom rada Komisije za izradu Ustavne povelje. Miæunoviæ je rekao da æe izrada te povelje biti otežana ukoliko svaka strana i dalje bude interpretirala Beogradski sporazum onako kako joj odgovara. ”Bitno je da se odrede funkcije zajednièke države, a njih neæe biti samo èetiri ili pet veæ 40 do 50 i zato æemo od Evropske unije tražiti da i oni kažu šta je to što jedna država mora da ima da bi predstavljala meðunarodni pravni subjekt,“ rekao je Miæunoviæ.

Prema njegovim reèima i Savet ministara Evropske unije ima prigovor da su polazne osnove previše ekonomski podeljene i da u njima nema dovoljno elementa za integraciju, jer ako postoje dve banke i dve carine onda je to suprotno od onog što Evropa radi i hoæe. ”Solana je rekao da æe oni u Briselu definisati šta je ono što je neophodno da ima jedna zajednièka država,“ rekao je Miæunoviæ.

XS
SM
MD
LG