Linkovi

Amerièki diplomata svedoèio u sluèaju Miloševiæ - 2002-06-11


Slobodan Miloševiæ je revnosno motrio dok je visoki amerièki diplomata Vilijem Voker, èovek kojeg smatra jednim od svojih glavnih neprijatelja ulazio u sudnicu. Njih dvojica su se poslednji put susreli 1998. godine, dok je Miloševiæ još uvek bio predsednik, a Vilijem Voker glavni predstavnik Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju na Kosovu. Ambasador Voker je u svojstvu šefa verifikacione misije OEBS-a za Kosovo nadzirao dogovor o prekidu vatre 1998. godine i pokrete jugoslovenskih i srpskih jedinica, kao i gomilanje oružja u sve eksplozivnijoj pokrajini Kosovo. Voker se u periodu dve godine èetiri puta sastao sa Miloševiæem. Te je susrete juèe na sudu okarakterisao prijateljskim -- do izvesne mere. Po reèima ambasadora Vokera, èim je poèeo da kritikuje situaciju, Miloševiæ je izmenio svoje ponašanje. Miloševiæa je opisao kao èoveka koji je odbijao da èuje da njegova strana krši sporazum poput autoritarnog lidera koji nije zainteresovan za mišljenje drugih:

“Imao sam utisak da imam posla sa osobom koja je verovala da kada nešto kaže da je to tako, i koja nije navikla da bude osporavana i postajao bi defanzivan”.

Ambasador Voker je takoðe svedoèio da je Slobodan Miloševiæ uveliko znao šta se dešava na Kosovu:

“Nikada nisam ni dovodio u sumnju da je on imao potpunu kontrolu na Kosovu, bar što se tièe srpske strane”.

Jedan od tih dogaðaja je doveo do potpunog kraha u odnosima Miloševiæa i Vokera -- reè je o ubistvu 45 kosovskih Albanaca u selu Raèak. Masakr, koji se -- prema navodima -- dogodio u januaru 1999. godine, prvi je zloèin kojim se tereti Slobodan Miloševiæ. Raèak je takoðe bio kljuèni momenat u kosovskom konfliktu. Dan nakon tog dogaðaja, amerièki ambasador je otišao u Raèak i preko televizije izjavio da se dogodio masakr civila. Njegova izjava je podstakla osudu javnosti i doprinela pokretanju dva meseca kasnije intervencije NATO-a na Kosovu. Voker je juèe na Haškom sudu neke od 20-ak i više žrtava naðenih u jarku kod sela Raèak opisao kao sede, starije muškarce obuèene u civilna odela i sa tradicionalnom belom albanskom kapi na glavi. Gornji deo lobanje i oèi su im bile raznesene -- rekao je Voker. Voker je dalje naveo da nije video dokaze o uniformama, ni vojne oznake, ni oružje ni èaure, niti išta drugo što bi potkrepilo srpsku verziju da su ubijeni muškarci bili teroristi Oslobodilaèke vojske Kosova. Voker je dalje rekao da je masakr u Raèku izgleda bilo delo srpskih specijalnih snaga. Miloševiæ je na sudu veæ izjavio da ceo svet zna da je Raèak izfabrikovao Vilijem Voker kao pretekst za intervenciju NATO-a. Miloševiæ æe danas moæi da unakrsno ispita gospodina Vokera, što -- kako je rekao -- rado išèekuje.

XS
SM
MD
LG