Linkovi

Buš o unutrašnjoj bezbednosti SAD - 2002-06-07


Na poziv predsednika Džordža Buša danas su se u Beloj kuæi okupili kongresni lideri iz obe strnake. Tom sastanku je prethodilo sinoænje obraæanje predsednika Buša naciji. U govoru koji su prenosili mediji širom zemlje predsednik Buš je obelodanio planove da se pre isteka ove godine uspostavi nova vladina agencija. Medjutim, da bi postojeæa Kancelarija za domaæu bezbednost prerasla u Sekretarijat za unutrašnju bezbednost neophodno je odobrenje Kongresa. Prema reèima Džordža Buša:

”Mislim da veæina èlanova Kongresa shvata potrebu da se predje na delo. Znam da èlanovi Kongresa znaju da smo angažvani u novoj vrsti rata.“

Predsednik Buš i kongresni prvaci oèekuju birokratske sukoba oko delova postojeæih agencija koje æe biti rasformirane da bi postale deo novog sekretarijata. U sekretarijat za unutrašnju bezbednost æe biti ukljuèeni služba za useljenje i naturalizaciju, carinska služba, obalska straža, granièna služba i služba bezbednosti. Drugim reèima, radi se o najveæoj reorganizaciji ministarstava u više od pola veka. Posle sastanka sa predsednikom Bušom, demokratski senator Džozef Liberman je izjavio da su kongresni prvaci spremni da se suoèe sa oèekivanim birokratskim problemima jer je konsolidacija ovlašæenja Sekretarijata za unutrašnju bezbednost najbolji naèin da se predupredi nov napad na SAD:

”Mi se ne zavaravamo. Znamo da æe biti protivljenja, da æe biti birokratskih sukoba oko toga ko je kome gazda. Biæe puno natezanja oko toga zašto nešto treba ili ne tgreba preduzimati... Ali, ono što je važno jeste da se podsetimo na oseæanja gneva i rešenosti koja su nas obuzela neposredno posle napada 11. septembra.“

Mada je predvidjeno da novi sekretarijat bude nadležan za graniènu bebednost i reagovanja u sluèaju napada na SAD hemijskim, biološkim ili nuklearnim oružjem, Centralna obaveštajna agencija i Federalni istražni biro nisu obuhvaæeni tim planom. Neki u Kongresu kritikuju èinjenicu što CIJA i EF-BI-AJ ostaju takoreæi - netaknuti. Neki èlanovi Kongresa smatraju da su loše komunikacije izmedju te dve agencije dovele do toga da nije koordinisan niz obaveštajnih podataka koji su bili na raspolaganju vlastima pre 11. septembra, a koji su ukazivali da se sprema teroristièki napad. Predsednik Buš kaže da su reforme u Ciji i EF-BI-AJ-u veæ poèele da sprovode jer sumnjama i obaveštenjima nekih agenata nije poklonjena odgovarajuæa pažnja:

”EF-BI-AJ i CIJA se menjaju. Obe agencije shvataju da je bilo propusta u njihovoj razmeni obaveštajnih podataka.“

Predsednik Buš je izjavio da nema dokaza da su izveštaji kojima nije poklonjena dužna pažnja mogli da spreèe teroristièke napade. Prema njegovom mišljenju, uspostavljanjem Sekretarijata za unutrašnju bezbednost biæe ujedinjene sve agencije koje moraju blisko da saradjuju da bi se spreèio još jedan takav teroristièki napad u buduænosti.

XS
SM
MD
LG