Linkovi

SAD osnivaju novu agenciju za bezbednost - 2002-06-06


Novi sekretarijat za domaæu bezbednost imaæe jedan jedini zadatak da štiti zemlju od teroristièkih napada. Taj sekretarijat æe povezati funkcije koje sada vrši veliki broj agencija federalna vlade, ukljuèujuæi bezbednost granica i transporta, spremnost za reagovanje u vanrednim situacijama, mere za borbu protiv hemijske, biološke i nuklearne opasnosti i službu za analizu obaveštajnih podataka. Taj program je odgovor na nove pretnje sa kojima se suoèavaju Sjedinjene Države -- ukazao je portparola Bele kuæe, Arija Flajšer. On je naveo da je za domaæu bezbednost sada zaduženo preko 100 razlièitih vladinih službi, dodajuæi da je potrebna struktura koja æe ih objediniti.

Funkcioneri administracije su ukazivali na nezadovoljavajuæu rascepkanost vladinih službi. Posebno zabrinjavajuæi su neprestani nagoveštaji da Ef-bi-aj i CIA nisu dobro komunicirale pre teroristièkih napada 11. septembra i da su možda bili zanemareni znaci koji su mogli dovesti do uzbune. Flajšer je takoðe istakao da se posao tih agencija neæe izmeniti zbog reorganizacije. No, novi sekretarijat æe objedinjavati i obradjivati informacije iz svih izvora. Flajšer je taj plan nazvao najveæom reorganizacijom federalne vlade od 1947. godine, kada je predsednik Heri Truman sproveo reforme na poèetku Hladnog rata. I mada neki ukazuju da je reorganizacija sprovedena tokom 1960-tih godina bila obimnija, ovo je nesumnjivo najveæa reorganizacija amerièkih službi bezbednosti u poslednjih više decenija.

Novi sekretarijat za domaæu bezbednost æe imati mandat i biti finansiran iz postojeæih osam sekretarijata i agencija. Na primer, preuzeæe službu za imigraciju i naturalizaciju, koja je sada u sastavu sekretarijata za pravosuðe, kao i carinsku službu koja je u sastavu sekretarijata za finansije. Najavljena reorganizacija iznenadila je neke èlanove amerièkog Kongresa, koji veæ mesecima traže osnivanje vladinog sekretarijata za domaæu bezbednost. Ari Flajšer je izvestio da su prva reagovanja na Kapitol hilu uglavnom pozitivna i da bi predsednik Buš voleo da do kraja godine bude usvojen zakon o osnivanju novog sekretarijata. Meðutim, portparol Bele kuæe priznaje da nikada nije lako pridobiti zakonodavce za reorganizaciju vlade, zbog spora oko nadležnosti. Sve ovoo dolazi u vreme kada kongresni odbori razmatraju delovanje administracije predsednika Buša pre 11. septembra i ispituju moguænost da su amerièke obaveštajne agencije i službe za sprovodjenje zakona zanemarile nagoveštaje na osnovu kojih su mogli da budu spreèeni prologodišnji teroristièki napadi. Po reèima Arija Flajšera, predsednik Buš ne želi novim programom da skreæe pažnju sa kongresnih pretresa, veæ da je cilj Bele kuæe i Kongresa isti: nalaženje naèina da se spreèe buduæi teroristièki napadi.

XS
SM
MD
LG