Linkovi

Medjunarodna krizna grupa kritikuje UNMIK - 2002-06-03


Od poèetka krize na Kosovu, Kosovska Mitrovica je podeljen grad sa prirodnom granicom koju èini reka Ibar. U Severnom delu žive kosovski Srbi, a u južnom Albanci. Nominalnu vlast ima administracija Ujedinjenih nacija, ali mnogo štošta u gradu kontrolišu lokalni moænici i mafija. Francuski kontingent K-FOR-a razdvaja zavadjene strane i trudi se da spreèi izbijanje incidenata. Takva situacija doprinosi radikalizaciji srpskih i albanskih lidera, kaže direktorka projekta Medjunarodne krizne grupe za Kosovo, Valeri Persival. Situacija u tom gradu ima destabilizujuæi uticaj na pokrajinu, kaže ona:

”Kosovski Albanci su zabrinuti da æe propust Ujedinjenih nacija da èvrsto uspostave svoje prisustvo u gradu voditi podeli severnog dela pokrajine, dok su kosovski Srbi zabrinuti da bi omoguæavanje albanskim opštinskim vlastima da preuzmu administrativnu kontrolu nad severnim delom Mitrovice znaèilo njihovo proterivanje iz grada. Ujedinjene nacije su malo uèinile za rešavanje tog problema i on i dalje ima destabilizujuæi efekat na Kosovo.

Po reèima Valeri Persival, Medjunarodna krizna grupa smatra da Ujedinjene nacije ne èine dovoljno za rešavanje tih problema. Ona istièe da je prema rezoluciji Saveta bezbednosti broj 1244, Ujedinjenim nacijama povereno da na celom Kosovu uspostave vladavinu zakona i bezbedno okruženje. Ali, to nisu bili u stanju da sprovedu u severnoj Mitrovici, kaže ona. Paralelne strukture, neke od kojih finansira Vlada Srbije, a druge organizovani kriminal, i dalje operišu u delovima Kosova ukljuèujuæi severnu Mitrovicu. U svom izveštaju, Medjunarodna krizna grupa predlaže i rotiranje francuskog kontingenta K-FOR-a u Mitrovici. Za to postoje dva razloga, kaže Valeri Persival:

”Kada je K-FOR došao na Kosovo, juna 1999., francuski kontingent je dobio najteži deo Kosova u kome je bilo najtežih incidenata. Stoga je možda vreme da oni budu zamenjeni. Drugi razlog je taj što oni nisu bili u stanju da uspostave istinski sigurno i bezbedno okruženje u devernom delu Mitrovice pa je možda vreme da se nekom drugom kontingentu pruži prilika da to uèini.“

Srbi u severnom delu Kosovske Mitrovice strahuju za svoju bezbednost, a postojanje paralelnih institucija opravdavaju nesredjenim stanjem i opštom nesigurnošæu za srpske stanovnike. Reagujuæi na izveštaj medjunarodne krizne grupe, èlan Predsedništva Skupštine Kosova, Oliver Ivanoviæ, rekao je da je važnije ”otkloniti uzrok zbog koga su te paralelne strukture opstale i zaživele, nego razgovarati o posledicama.“ Direktorka projekta Medjunarodne krizne grupe za Kosovo, Valeri Persival kaže da oni shvataju položaj Srba:

”Smatramo da je strah Srba u severnoj Mitrovici sasvim opravdan. Mi govorimo o razlozima postojanja paralelnih struktura i iznosimo gledište da bi trebalo imati višestruk pristup za ublažavanje tih strahova. Prva stvar je pritisak na Beograd da ukine pomoæ paralelnim strukturama, ali to bi moralo da ide paralelno sa uspostavljanjem vladavine zakona i bezbednog okruženja. Takodje mora postojati administrativno rešenje za severnu Mitrovicu. Srbi nemaju demokratiju u severnoj Mitrovici, oni nisu zastupljeni u opštinskoj skupštini pa se mora naæi rešenje i za to. Mi predlažemo uspostavljanje specijalnog administrativnog podruèja u tom delu grada kako bi se obezbedilo da Srbi budu uvereni da sami donose odluke koje se tièu njihovog života.“

Još jedan od elemenata koje Medjunarodna krizna grupa smatra neophodnim za rešavanje problema podeljenosti Mitrovice je transparentnost UNMIK-a. Ta grupa tvrdi da bi Ujedinjene nacije morale jasnije da iznesu svoju viziju Mitrovice, kako bi se rasterala strahovanja i srpske i albanske zajednice. Medjutim, srpska deca u Mitrovici i dalje idu u školu pod pratnjom vojnika K-FOR-a. Valeri Persival smatra da se i taj problem može rešiti:

”Mislim da se to može uèiniti uspostavljanjem vladavine zakona i ukidanjem podrške paralelnim strukturama, što obuhvata i ukidanje pomoæi zloèinaèkim elementima u severnoj Mitrovici. Mora se nastojati da se Srbima omoguæi da steknu veæu kontrolu nad svakodnevnim poslovima.“

Valeri Persival istièe da je jedan od naèina da se to reši uvodjenje transparentnosti u rad UNMIK-a. Za to æe biti potrebno vreme i zadatak nije lak, kaže ona, ali posledice nerešavanja problema Mitovice biæe dalja destabilizacija situacije u gradu, a i u ostatku Kosova.

XS
SM
MD
LG