Linkovi

Finansijska pomoæ Jugoslaviji odledjena - 2002-05-22


Posle sastanka koji je trajao nešto više od 15 minuta prvi se novinarima obratio Kolin Pauel.

Pauel: ”Jutros sam u skladu sa amerièkim zakonom potpisao sertifikaciju da su jugoslovenske vlasti saradjivale sa haškim tribunalom èime je omoguæeno nastavljanje amerièke finansijske pomoæi Jugoslaviji. Ovu odluku doneo sam na osnovu usvajanja Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom, dobrovoljne predaje nekih optuženika, te izdavanja optužnica i poternica za onima koji ne žele dobrovoljno da se predaju sudu u Hagu. Uz to mojoj odluci je doprinelo i prebacivanje albanskih zatvorenika iz srpskih zatvora na Kosovo, kao i druge akcije vlasti u Beogradu. U narednim mesecima još ima dosta toga da se uradi. Impresioniran sam odluènošæu srpskih kolega da istraju u daljem sprovodjenju pravde. Naravno, želeo bih da jedan od rezultata bude i privodjenje pravdi Ratka Mladiæa. Sve u svemu, ova sertifikacija je korak napred u odnosima dve zemlje. Svakako zainteresovani smo i za unapredjenje ekonomske saradnje, te smo zbog toga preduzeli korake u sekretarijatu za finansije u cilju poèetka procesa odmrzavanja sredstava jugoslovenskih preduzeæa u amerièkim bankama, za šta æe biti potrebno vreme. Sporo æe iæi i normalizacija trgovinske saradnje sa Jugoslavijom, za koju je potrebno pronaæi podršku u Kogresu, no u svakom sluèaju poèeæemo da radimo i na tome. “

Posle Kolina Pauela, svoja zapažanja izneo je srpski premijer Zoran Djindjiæ.

Djindjiæ: ”Zadovoljan sam ovim sastankom jer smo uklonili prepreku u našim odnosima. Sertifikacija nije samo bitna zbog novca, odnosno finansijskog priliva, veæ i zbog uspostavljanja strateškog partnerstva izmedju naših zemalja. Srbija æe nastaviti sa procesom reformi uz pomoæ Amerike. Pokušaæemo da stabilizujemo region Balkana i ostvarimo napredak u oblastima ljudskih prava i prava manjina i u tržišnoj ekonomiji i tako se pridružimo porodici demokratskih evropskih nacija. “

Jugoslovenski šef diplomatije Goran Svilanoviæ istakao je da æe se saradnja Jugoslavije sa Haškim tribunalom nastaviti.

Svilanoviæ: ”Hvala vam gospodine sekretaru, ovu odluku o sertifikaciji shvatamo kao priznanje za ono što su vlasti u Beogradu uèinile na planu reformi u poslednjih godinu i po dana. Budite sigurni da æe Jugoslavije nastaviti saradnju sa Haškim tribunalom kao i vlastima u Bosni. Nadam se da æe nam ti koraci obezbediti da kada se sledeæeg puta nadjemo u Vašingtonu, ostvarimo veæi napredak u oblasti odmrzavanja jugoslovenskih sredstava i uspostaljanju privredne saradnje. To bi dalo šansu i amerièkim preduzeæima da se aktivnije ukljuèe u razvoj tržišta ne samo u Jugoslaviji, veæ i na celom Balkanu. “

Novinare je najviše interesovalo koje æe konkretne korake preduzeti vlasti u Beogradu na hvatanju optuženih za ratne zloèine koji se nisu dobrovoljno predali. Premijer Djindjiæ ocenio je da usvajanjem Zakona o saradnji sa Haškim tribunalom ovo više nije politièko pitanje i da sada policija treba da obavi svoj deo posla. Djindjiæ je rekao da je siguran da æe rezultati uslediti uskoro. Povodom davanja pristupa haškim istražiteljima jugoslovenskim arhivama, Goran Svilanoviæ je rekao da su odredjeni koraci veæ preduzeti u tom pravcu i da u u toj oblasti treba oèekivati nastavak saradnje.

XS
SM
MD
LG