Linkovi

Buš - Bliski istok - 2002-05-15


Predstavnik Bele kuæe Ari Flajšer kaže da predsednik Buš èeka da vidi da li æe Jaser Arafat svoje reèi potkrepiti konkretnim akcijama.

”Reèi Jasera Arafata u njegovom govoru bile su pozitivne, ali za predsednika Buša je najvažnije da vidi akciju, a ne samo reèi,“ rekao je Ari Flajšer. ”Dakle, predsednik æe èekati da vidi da li æe Jaser Arafat i drugi u Palestinskoj vlasti zaista preduzeti neku akciju koja æe voditi poboljšanju života palestinskog naroda i akcije koje æe voditi tome da æe èitav region moæi da živi u stabilnosti i bezbednosti,“ rekao je predstavnik Bele kuæe.

U svom juèerašnjem govoru, održanom u Ramali, na Zapadnoj obali, Arafat je priznao da je poèinio greške i založio se za reviziju svih administrativnih i ministarskih funkcija, kao i rada palestinskih snaga bezbednosti. Predsednik Buš šalje direktora Centralne obaveštajne agencije Džordža Teneta natrag na Bliski istok da bi pomogao u reorganizaciji palestinskih snaga bezbednosti i njihovom stavljanju pod jedinstvenu komandu, kako bi Palestinska vlast postala, prema predsednikovim reèima, ”odgovornija“ u borbi protiv terorizma. Jaser Arafat se takodje založio za ”što brže“ pripreme za izbore koji bi osigurali podelu odgovornosti u okviru Palestinske vlasti. Izraelski premijer Arijel Šaron kaže da neæe zapoèeti mirovne razgovore sve dok palestinska vlast ne sprovede reformu svoje strukture u svim oblastima.

XS
SM
MD
LG