Linkovi

Novi aranžman sa MMF-om - 2002-05-14


Vicepremijer federalne vlade Miroljub Labus smatra da vlasti tek oèekuju ozbiljni poslovi, a da sporazum sa Meðunarodnim monetarnim fondom obezbeðuje stabilnost dinara i sigurnost za strana ulaganja ali i rast privrednih aktivnosti u zemlji. Potpredsednik srpske Vlade Nebojša Èoviæ rekao je da je na sinoæ održanoj sednici Predsedništva vladjuæe koalicije dogovoreno da svi resori u Vladi utvrde planove reformi sa merljivim standardima a da svaki taj plan mora da sadrži taène ciljeve, rokove i nosioce poslova èime bi bio odreðen put sveobuhvatnih reformi u državi. Èoviæ je naveo da æe ti planovi sadržati zadatke svih èlanova vlade sve do 31. decembra 2004. godine kada bi bili održani izbori.

Premijer Zoran Ðinðiæ potvrdio je da æe glavni posao Vlade u narednom periodu biti reforme. Mislim da to možda treba da bude vraæanje pažnje na one izvorne teme DOS–a kojima je on dobio izbore i naš zakljuèak je da DOS niti je iscrpeo svoje reformske potencijale, niti je obavio svoj reformski posao da bi imao pravo da se bavi nekim drugim temama, rekao je Ðinðiæ.

Saradnik Ekonomskog instituta Nebojša Saviæ kaže da posle opipljivih pohvala Meðunarodnog monetarnog fonda sada ostaje na nama da sredimo “naše dvorište”, da se primire politièke prilike u zemlji jer treba smanjiti rizike ulaganja stranih investitora i sprovesti pravne i institucionalne reforme.

Demokratska stranka Srbije optužila je premijera Ðinðiæa da graðanima baca prašinu u oèi, kritikovala je najavljenu rekonstrukciju Vlade i zatražila da Vlada o dosadašnjem uèinku podnese izveštaj Parlamentu. Izveštaj je, ako ga je uopšte bilo, saslušalo je Predsedništvo DOS-a koje je i ovom prilikom kao bivši Centralni komitet iznad poslanika, skupština i biraèa, aminovalo volju jednog èoveka, navodi se u saopštenju Demokratske stranke Srbije.

Potpredsednik republièke Vlade i kopredsednik Socijaldemokratske partije Žarko Koraæ odbacio je tvrdnje Demokratske stranke Srbije da su ministri u Vladi Srbije bili dužni da izveštaj o svom radu podnesu republièkom parlamentu, a ne Predsedništvu DOS-a i ocenio logiènim da izveštaji budu podneti Predsedništvu koalicije koja èini parlamentarnu veæinu.

XS
SM
MD
LG