Linkovi

NATO i Rusija odobrili novi zajednièki savet - 2002-05-14


Do osnivanja Saveta NATO-Rusija došlo je dan pošto su Sjedinjene Države i Rusija objavile velika smanjenja svojih nuklearnih arsenala. Diplomate NATO-a, u pratnji ministara inostranih poslova zemalja èlanica, koji održavaju dvodnevni sastanak u Rejkjaviku, kažu da ova dva sporazuma oznaèavaju definitivan kraj Hladnog rata. Generalni sekretar NATO-a Džordž Robertson izjavio je da æe novi savet omoguæiti NATO-u i Rusiji da najzad saradjuju kao istinski partneri, posle decenije uspona i padova u medjusobnim odnosima:

”Nemoguæe je preuvelièati znaèaj ovog priznanja, da NATO i Rusija moraju da stanu rame uz rame i brane naše zajednièke vrednosti i interese u svetlu izazova novog veka.“

Prvi sastanak saveta održaæe se kroz dve nedelje, na samitu, nedaleko od Rima, kome æe prisustvovati predsednik Rusije Vladimir Putin i lideri zemalja èlanica NATO-a, ukljuèujuæi predsednika Džordža Buša. Savetu je poveren zadatak da organizuje zajednièko reagovanje na takve opasnosti kao što su terorizam i širenje biološkog, hemijskog i nuklearnog naoružanja.

Ali, da li æe funkcionisati novi aranžman izmedju nekadašnjih neprijatelja, posle decenije nepoverenja i zadjevica? To æe, kaže generalni sekretar NATO-a Džordž Robertson, zavisiti od politièke volje uèesnika koji, kako je rekao, ulaze u neispitano podruèje. Sporazum izmedju NATO-a i Rusije je deo koncentrisanog nastojanja zapadne alijanse da se preobrazi u pokretljiviju organizaciju koja æe moæi brzo da premešta svoje snage gde god su potrebne i vodi dugotrajnije operacije u udaljenim podruèjima.

Amerièki državni sekretar Kolin Pauel izjavio je da NATO hitno mora da modernizuje svoju vojnu strukturu i oslobodi se oklevanja da operiše van evroatlantskog podruèja:

”Vrste izazova sa kojima æe se NATO možda suoèavati u buduænosti neæe uvek biti locirani u centralnoj Evropi, i NATO mora da stekne sposobnost da se prebacuje na druga mesta.“

Pauel je takodje pozvao saveznike da smanje razliku u vojnim sposobnostima prema Sjedinjenim Državama, tako što æe više sredstava izdvajati za strateški avio-transport, komunikacije i pribavljanje obaveštajnih podataka:

”Sjedinjene Države, koje imaju najveæi budžet za odbranu, nastavljaju da ga uveæavaju. Smatramo da bi sve naše kolege u NATO-u trebalo da isto uèine.“

Amerièki zvaniènici kažu da bi Pauel želeo da spreèi da NATO postane dvodelni savez, u kome bi Sjedinjene Države bile u stanju da momentalno reaguju sa ogromnom vojnom silom, dok bi ostali saveznici bili svedeni na posmatraèe. Ali evropski funkcioneri uzvraæaju da æe u veæini zemalja biti teško obezbediti široku politièku podršku za poveæanje troškova za odbranu.

XS
SM
MD
LG