Linkovi

Reagovanja u Egiptu na odluku stranke Likud - 2002-05-13


Abdel Moneim Said, direktor kairskog Al Ahram centra za politièka i strateška prouèavanja, smatra da æe odluka stranke Likud protiv stvaranja palestinske države dati municiju onim Arapima koji se protive miru sa Izraelom. Ali on kaže da arapski lideri bolje shvataju izraelsku politiku:

”Radikalni Arapi æe reæi: ”eto, šta smo vam govorili. Ti ljudi ne žele mir, a oni ne predstavljaju samo Likud veæ èitavo izraelsko društvo.“ Ali mislim da æe arapski lideri to posmatrati kao unutrašnju politiku ekstremista, jer je odluka doneta na partijskoj konferenciji Lukuda. Podrazumeva se da se na tim konferencijama, koje su obièno ideološke, zauzimaju ekstremistièki stavovi. Mislim da medju liderima ona neæe imati istu vrednost kao u javnosti.“

Prema gledištu Mohamada Kamala, profesora politikologije na dva kairska univerziteta, odluka Likuda protiv osnivanja palestinske države nema znaèaja za postizanje mira na Bliskom istoku:

”Mislim da ne treba da preuvelièavamo ovaj sastanak. To je bila samo partijska sednica. Mi nemamo odnose sa strankama veæ sa izraelskim premijerom, koji je rekao da prihvata osnivanje palestinske države. Ali pitanje je, kakve države? Kakvog oblika? Šta æe biti sa granicama, naseljima, Jerusalimom i tako dalje? Stoga, sve dok ne dodje neki novi premijer, mislim da ne treba previše da se brinemo zbog ishoda tog sastanka.“

Mohamad Kamal kaže da je Arijel Šaron pretrpeo poraz unutar stranke, ali da bi - po njegovom mišljenju - u dugoroènom smislu sama stranka Likud mogla da pretrpi mnogo veæu štetu. Prema njegovim reèima: ”stranka se sada izložila ozbiljnom riziku da bude smatrana za ekstremistièku, kako u medjunarodnoj zajednici tako i medju samim Izraelcima.

XS
SM
MD
LG