Linkovi

Promena politike o posedovanju vatrenog oružja - 2002-05-09


Visoki funkcioner Sekretarijata za pravosudje je ove nedelje saopštio kako administracija predsednika Buša veruje da amerièki Ustav u naèelu štiti pravo gradjana da poseduju vatreno oružje. Taj stav znaèi odstupanje od decenijama prihvaæene vladine politike prema kojoj se drugi amandman Amerièkog Ustava odnosi samo na zaštitu kolektivnog prava saveznih država da organizuju, izdržavaju i naouružavaju svoje garde, odnosno vojne jedinice.

Veæina Amerikanaca veruje da se drugim amandmanom garantuje pravo na posedovanje vatrenog oružja. Medjutim, struènjaci za tumaèenje Ustava su dugo debatovali o znaèenju tog amandmana, zbog toga što se u njemu pominje ”pravo gradjana da poseduju i nose oružje“ u okviru ”precizno regulisanih vojnih snaga“. Vrhovni sud se opredelio za nešto uže tumaèenje, kada je 1939. godine, poslednji put izneo svoje mišljenje o znaèenju drugog amandmana. Promena politike administracije predsednika Buša je izneta u pismenim podnescima Vrhovnom sudu u vezi sa dva sluèaja posedovanja oružja o kojima bi taj sud mogao da donese odluku u bliskoj buduænosti.

Zagovornici prava na posedovanje oružja pozdravili su promenu politike administracije. Evo šta kaže demokratski kongresmen Virdžil Gud, iz Virdžinije:

”Hteo bih da kažem da sam veoma zadovoljan što su administracija predsednika Buša i Sekretar za pravosudje u ovom federalnom sluèaju zauzeli stav da se Drugi amandman odnosi na pravo pojedinca da poseduje i nosi oružje.

Medjutim, zagovornici kontrole oružja smesta su osudili tu promenu politike i obeæali da æe primorati Sekretara za pravosudje Džona Eškrofta i druge funkcionere administracije da brane tu odluku pred Kongresom. Demokratski senator Èarls Šumer, iz države Njujork, je u Kongresu vodeæi zagovornik kontrole oružja:

”Kad je u pitanju oružje, to je najveæa izmena politike kojoj smo svedoci u više decenija. Ta izmena bi mogla da potkopa stotine državnih i lokalnih zakona kojima je drastièno smanjeno nasilje vezano za vatreno oružje i kojima su spašeni brojni životi.“

Zagovornici posedovanja oružja kažu da šire tumaèenje drugog amandmana od strane administracije predstavlja najnoviji primer izmenjenog toka u debati vezanoj za nošenje oružje u njihovu korist - od septembarskih teroristièkih napada. Džejms Fotis je izvršni direktor Saveza za sprovodjenje zakona u Americi:

”Mislim da su od 11. septembra prošle godine ljudi postali svesniji vatrenog oružja i da èinjenica da su toga postali svesniji znaèi da shvataju da samoodbrana zavisi od pojedinaca.“ Medjutim, sledbenici kontrole oružja razmišljaju o tom pitanju sa idejom da su napadi 11. septembra potpomogli lobi koji se zalaže za posedovanje i nošenje oružja. Senator Šumer je izjavio da mada veliki broj Amerikanaca veruje u pravo da poseduje vatreno oružje, oni takodje podržavaju restrikcije koje spreèavaju da oružje padne u pogrešne ruke. On okrivljuje uticajno Nacionalno udruženje vlasnika oružja - NRA - da je zaoštrilo debatu o kontroli oružja:

”Problem je u tome što je NRA veoma ekstremna organizacija. Oni zapravo veruju da bi, ako želite da kupite automatsku pušku ili bazuku, trebalo da imate pravo da to uèinite bez ikakve provere. Oni idu suviše daleko.“

Senator Šumer je pisao Sekretaru za pravosudje Eškroftu zahtevajuæi objašnjenje za tu promenu politike i istakao da æe se založiti za to se o tome održi kongresni pretres.

XS
SM
MD
LG