Linkovi

Saradnja SAD - Rusija - 2002-05-09


Lieven smatra Putina za politièkog pragmatièara, rešenog da Rusiju poveže sa Evropom. On kaže da je Putin, bivši funkcioner KGB-a, odustao od svih pokušaja da Rusija obnovi svoj nekadašnji status supersile. Umesto toga, rekao je Lieven okupljenima u vašingtonskom Vudrou Vilson centru, Putin pruža ruku zapadu saradjujuæi u ratu protiv terorizma i odobravajuæi stacioniranje amerièkih vojnika u nekadašnjoj sovjetskoj Centralnoj Aziji. Lieven, publicista i nekadašnji novinski dopisnik iz Moskve, kaže da elita u Rusiji poèinje da zagovara èak veæe proširenje NATO-a, u okviru svoje strategije da se približi Evropi na raèun Sjedinjenih Država:

”Argument je, naravno, da æe NATO - zahvaljujuæi širenju na takve zemlje kao što su Rumunija i Bugarska - koje se na žalost nikako ne mogu porediti sa centralnom Evropom u smislu ekonomskih reformi i demokratizacije - da æe tim širenjem NATO postati razblažen i da æe njegova sposobnost da deluje zajednièki biti oslabljena.“

Anatol Lieven kaže da Rusija napreduje u izgradnji demokratskih institucija iako taj preobražaj iz totalitarizma nije ni iz daleka završen.

”Ako pogledamo na svet uopšte, moramo da kažemo da Rusija pod Putinom istina nije pri vrhu skale demokratskih zemalja, ali svakako nije ni pri dnu. Pri tom mislim na svet koji obuhvata Islama Karimova u Uzbekistanu i druge oèaravajuæe liènosti.“

Struènjak za Rusiji Anatol Lieven smatra da bi zapadna saopštenja o ruskoj reformi trebalo da budu bolja mešavina ohrabrenja i kritika.

”Morali bismo da razvijemo novu ravnotežu izmedju saradnje i kritika. Morali bismo da se više približimo modelu kakav koristimo u odnosima sa saveznicima, partnerima i zemljama sa kojima želimo da saradjujemo.“

Lieven priznaje da Vladimir Putin nije veliki lider, veæ birokrata kome je vlast u ruke predao bivši predsednik Vladimir Putin. On nije u stanju, kaže Lieven, da sprovodi apsolutnu vlast bivših lidera, iz sovjetskog doba, dok istovremeno mora da stekne naklonost nove ruske ekonomske elite i krupnih industrijalaca koji kontrolišu veæi deo mineralnih bogatstava Rusije.

XS
SM
MD
LG