Linkovi

Pronadjena nova piramida u Egiptu - 2002-05-06


Samo nekoliko kilometara od èuvenih piramida u Gizi, ekipa egipatskih i švrajcarskih arheologa je otkrila po svemu sudeæi grobnicu jedne kraljice - staru èetiri i po hiljade godina. Šef egipatskog Vrhovnog saveta za starine, Zahi Havas, saopštio je da je piramida od kamenih blokova otkrivena pored piramide sagraðene za Ðedefrea, sina faraona Keopsa, koji je - kao što je poznato - sagradio Veliku piramidu u Gizi.

“Jugoistoèno od Ðedefreove piramide je jedan brežuljak kamenja i peska. Istraživaèka ekipa je otkrila ovu novu piramidu ispod tog brežuljka. Visina piramide je oko dva metra, a kroz njenu konstrukciju prolazi tunel, koji vodi do tri pogrebne odaje; na jednoj strani su pronaðeni ostaci sarkofaga naèinjenog od pešèara.”

Zahi Havas je predoèio da je novootkrivena piramida verovatno opljaèkana pre više stotina, ako ne i hiljada godina. Rekao je da nisu pronaðene mumije, ali da su naðeni ostaci obrednih æupova od alabastera, koji su korišæeni za èuvanje organa izvaðenih iz tela - pre mumificiranja. Arheolozi su saopštili da æe biti potrebna dodatna istraživanja da bi se otkrilo ko je bio sahranjen u grobnici, ali su nagovestili da ipak imaju odreðene pretpostavke. Havas je rekao da je u grobnici pronaðeno ime faraona Keopsa - ispisano hijeroglifima. “Uveren sam da je u ovoj piramidi sahranjena kraljica koja je bila supruga Keopsovog sina Ðedefrea,” rekao je on.

Zahi Havas je izrazio nadu da æe se daljim analizama zasigurno utvrditi ko je poèivao u ovoj piramidi, zakljuèivši da je rešavanje tajni poput ove - deo èarolije Egipta.

XS
SM
MD
LG