Linkovi

Ibrahim Rugova završio svedoèenje protiv Miloševiæa - 2002-05-06


Pošto mu je jako malo vremena bilo ostalo za ispitivanje Ibrahima Rugove, Slobodan Miloševiæ se usredsredio na najvažnije, odnosno na dva osnovna stuba na kojima poèiva njegova odbrana. Kao prvo: da su svi njegovi postupci bili legitimne reakcije na delovanje albanskih terorista iz Oslobodilaèke vojske Kosova, poznate kao OVK. Rugova je ranije izjavio da OVK nije bila teroristièka organizacija veæ da su njene akcije predstavljale legitiman ustanak kosovskih Albanaca, u odgovor na decenije srpskog nasilja i ugnjetavanja. Gledajuæi direktno u Rugovu i govoreæi oštrim glasom, Miloševiæ ga je uz pomoæ tumaèa ispitivao o tome:

”Gospodine Rugova, došli ste kod mene i tražili da spasem vas i vašu porodicu od moguæeg atetnata od strane OVK. pogledajte me u oèi i kažite mi da li je to istina ili ne,“ upitao je Miloševiæ. ”To nije istina,“ odgovorio je Rugova, ali nije pogledao u Miloševiæa.

Bivši jugoslovenski predsednik je dobio isti odgovor i pri drugoj liniji odbrane: da je pokušavao da spase Jugoslaviju od pokušaja Zapada da je uništi. Miloševiæ je tvrdio da je Rugova, u okviru davnašnjeg plana da se Zapad navede na intervenciju na Kosovu, napisao letak u kome su Albanci pozvani da napuste pokrajinu. Rugova je insistirao da je letak falsifikovan, rekavši da takve gramatièke greške u tekstu ni jedan Albanac ne bi napravio. On je rekao da je beogradski režim primorao Albance na odlazak. Upitan kako to zna Rugova je rekao: ”znali smo ko su lideri u Beogradu i ko je glavnokomandujuæi armije. To je bio optuženi,“ rekao je on, ”i nikakvi dalji komentari nisu potrebni.“

XS
SM
MD
LG