Linkovi

Renovirani teleskop Habl poslao nove, zapanjujuæe snimke svemira - 2002-05-03


Oduševljeni astronauti pokazali su najnovije snimke sa Habla, napravljene uz pomoæ specijalne nove kamere koja je deset puta osetljivija od prethodne:

”Kada smo videli prve snimke, moje kolege i ja bili smo zapanjeni. Nismo oèekivali da æe snimci biti tako dobri.“

Glavni analitièar snimaka iz nove kamere, astronom sa Univerziteta Džons Hopkins Holand Ford, kaže da je novom kamerom snimljen segment neba veliki koliko dva zrnca peska na udaljenosti od 80 santimetara od oka, ali da je na tom snimku pronadjeno dva puta više galaksija nego na ranijim snimcima, dok je za ekspoziciju bilo potrebno dvanaest puta kraæe vreme. Holand Ford kaže da su galaksije na novom snimku u razlièitim stadijumima evolucije, èak do 13 milijardi godina unazad. On kaže da se na jednoj od fotografija vidi sudar dve spiralne galaksije, koji možda predskazuje našu sudbinu:

”Naša galaksija Mleèni put i njen najbliži sused, galaksija Andromeda, postepeno se približavaju. Kroz nekoliko milijardi godina Mleèni put i Andromeda æe se spojiti i stvoriti jednu ogromnu, eliptiènu galaksiju.“

Na novim slikama sa Habla vidi se i jedna galaksija na 420 miliona svetlosnih godina od nas, koja podseæa na punoglavca, zbog svog dugog zvezdanog repa. Ovo su prve objavljene fotografije otkada je u martu izvršeno renoviranje teleskopa Habl. Jedan od èlanova posade koja je izvela tu operaciju, astronom Džon Gransfild, kaže da je orbitalni teleskop Habl u izvanrednoj formi:

”U orbiti je veæ 12 godina, a mi smo ga pretvorili u sasvim nov teleskop. Zato mislim da ovo što danas vidimo predstavlja samo vrh ledenog brega.“

Astronom sa Univerziteta Džons Hopkins, Holand Ford, kaže da je namena nove kamere da snima veoma, veoma udaljene delove svemira. Zbog ogromnog vremena potrebnog svetlosnim zracima da stignu do nas, slika koju dobijamo predstavlja dogadjaje koji su se desili pre više milijardi godina, sve do vremena kada se svetlost prvi put pojavila:

”Jedna od stvari koje nameravamo da uèinimo, i u to æemo uložiti veliki trud, jeste da potražimo galaksije koje su se prve formirale u doba sumraka, kada je svemir tek poèeo da biva osvetljen zvezdama, galaksijama i kvazarima, pre kojih je vladao totalni mrak.“

Kada je teleskop Habl lansiran, 1990. godine, smatralo se da su se zvezde i galaksije formirale oko dve milijarde godina posle stvaranja svemira. Ali kada su nauènici osmotrili udaljene galaksije i nisu pronašli mrak shvatili su da su se zvezde i galaksije formirale znatno ranije. Astronomi sada znaju da su se prve zvezde pojavile u roku od milijardu godina posle rodjenja svemira, za koje se smatra da se dogodilo u eksploziji zvanoj Big beng. Amerièka svemirska agencija NASA želi da održi teleskop Habl u operativnom stanju do 2010. godine kako bi nastavio da doprinosi pronalaženju odgovora na sva ova pitanja. U medjuvremenu, veæ je poèela priprema izgradnje novog teleskopa sa još boljim kamerama, koji æe se zvati Svemirski teleskop sledeæe generacije.

XS
SM
MD
LG