Linkovi

Skuplajnje potpisa za samostalnu Srbiju - 2002-05-03


Šef poslanièke grupe Demokratske stranke Srbije Dejan Mihajlov smatra da je kampanja Demohrišæanske stranke Srbije za raspisivanje referenduma o samostalnosti Srbije neustavna i nelegalna, a da joj je cilj zaoštravanje odnosa Srbije prema meðunarodnoj zajednici i podela meðu graðanima. Ocenjujuæi ovu kampanju kao veoma opasnu, Mihajlov je istakao da bi u sluèaju odvajanja Srbije sve meðunarodne obaveze preuzela Crna Gora, èime bi, izmeðu ostalog Srbija izgubila Kosovo èiji je status regulisan Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Ovakva akcija vodi u proces dezintegracije Srbije i nije akcija za samostalnu Srbiju, ocenio je Mihajlov.

Jugoslovenski šef diplomatije i lider graðanskog saveza Srbije Goran Svilanoviæ izjavio je tim povodom da je zbog kampanje za nezavisnu Srbiju ozbiljno doveden u pitanje najavljeni prijem Jugoslavije u Savet Evrope. Bojim se da je napravljena ogromna šteta našim oèekivanjima da uðemo u Savet Evrope jer je ona shvaæena kao kampanja Vlade Srbije s obzirom da je vodi ministar u toj Vladi, rekao je Svilanoviæ.

S druge strane, meðutim, srpski premijer Zoran Ðinðiæ smatra izjavu federalnog šefa diplomatije kao neobrazloženu jer je srpski Parlament za razliku od jugoslovenskog usvojio osnove buduæe zajednièke države. Sada prièati da je neko u Evropi neobavešten o tome ko i za šta ima veæinu u Srbiji zaista znaèi potcenjivanje tih ljudi i mislim da savezna vlada i skupština treba da obave svoj deo posla, a ne da beže od svoje odgovornosti što inaèe èesto rade, rekao je Ðinðiæ. Predsednik Demohrišæanske stranke Srbije Vladan Batiæ ocenio je na konferenciji za novinare da se zvaniènici Demokratske stranke Srbije i crnogorske koalicije "Zajedno za Jugoslaviju" protive referendumu i konceptu samostalne Srbije zato što se plaše da mi mogli ostati bez funkcija u saveznoj administraciji. Do sada se ni jedna meðunarodna organizacija nije usprotivila, a neæe ni ubuduæe ovoj inicijativi jer bi to bilo suprotno principima savremene evropske demokratije, rekao je Batiæ i zatim dodao da niko od evropskih predstavnika nije imao primedbi na sakupljanje potpisa za samostalnu Srbiju, ne znam ko je i šta rekao gospodinu Svilanoviæu ali nama niko nije ništa loše rekao, a što se tièe prijema u Savet Evrope, svi osnovni uslovi su ispunjeni, rekao je Batiæ.

XS
SM
MD
LG