Linkovi

Vladine veb stranice - 2002-05-01


Profesor politièkih nauka na univerzitetu Braun, Darel Vest je razgledao veb stranice 190 zemalja širom sveta. Veæina njih, kaže on, poèela je kao mali bilbord - odnosno informativna stranica.

”One sada prerastaju u daleko ozbiljniji sistem pružanja usluga, na kojem gradjani mogu da završavaju brojne stvari - dobijaju dozvole za otvaranje biznisa, podnose molbe za vize, naruèuju tablice za svoje automobile. To je postala daleko veæa i produktivnija aktivnost no što je to bio sluèaj pre pet godina.“

Iz oèiglednih razloga, kaže Vest, naplaæivanje usluga je visoki prioritet za vlade što internet olakšava.

”Veliki broj zemalja preduzima korake kako bo omoguæilo podnošenje poreskih prijava preko interneta. Vlade takodje koriste svoje veb stranice da bi naplatile od gradjana dozvole za lov ili ribolov, uveæavajuæi time svoj prihod.“

Li Reini, direktor Projekta fondacije Pju o internetu i amerièkom životu, kaže da su amerièke vladine veb stranice poveæale obim turizma.

”Vlade prvo na njima pruže turistièke i rekreativne informacije o parkovima i aktivnostima. Možete tu da se registrujete za kampove i veliki broj ljudi planira svoj odmor na osnovu onoga što nadje na vladinim veb stranicama.“

Te veb stranice su takodje poveæale obim interesovanja gradjana za politiku i rad vladinih agencija. Reini kaže da je 42 miliona Amerikanaca koristilo te veb stranice da bi istražilo politièkih pitanja, 23 miliona da bi prenelo svoja gledišta državnim funkcionerima, a 14 miliona da bi prikupilo informacije koje su im kasnije pomogle da donesu odluku kako do glasaju o izvesnom pitanju.

”Teško je pronaæi nekoga, bilo gde u svetu, ko je izuzetno zadovoljan poslovanjem vladinih birokrata. Ljudi se natrèe kad odu u vladine agencije. Stoga èinjenica da su informacije o radu vlade dostupne gradjanima u slobodno vreme može da bude od koristi za njihov odnos sa vladom.“

To je izgleda i sluèaj. Li Reini istièe da 80 posto posetilaca vladinih veb stranica kaže da su pronašli ono za èime su tragali - što se veoima razlikuje u odnosu na uobièajeno poslovanje vlada.

XS
SM
MD
LG