Linkovi

Video-igrice zasnovane na mržnji - 2002-04-30


Den Kotovski, iz ”Koalicije protiv nasilja vatrenim oružjem,“ u državi Ilinois, kaže da igrica koju je prikazao lièi na mnoge druge sliène igrice u kojima je cilj da igraè ubije što je moguæe više neprijatelja. Ali ova igrica nosi naziv ”Pucajte na crnce.“

”Cilj u ovoj igri je da se puca na decu koja su ili naoružani gangsteri ili crnaèke bebe.“

Ova igrica može se naæi preko linka ”igrice belaèke moæi,“ na veb sajtu takozvane ”Svetske crkve tvorca,“ èije sedište je u državi Ilinois. Pre tri godine, jedan pripadnik te belaèke rasistièke organizacije, tri dana je vozio kroz države srednjeg zapada, otvarajuæi vatru na crnce i Koreance, ranivši nekolicinu. Tom Vandenberk, iz èikaškog ”Deèijeg doma Juliè,“ kaže da igrice kao što je ”Pucajte na crnce,“ i druga zvana ”Etnièko èišæenje,“ koja može da se ”skine“ sa veb sajta jedne grupe iz Zapadne Virdžinije, imaju za cilj da privuku omladinu:

”Ovo su neke od belaèkih rasistièkih grupa koje izazivaju veliku zabrinutost, a koje deluju veæ neko duže vreme. Da postoje nije tajna ni za koga i sada je vreme da poènemo da obraæamo pažnju na njih.“

Protivnici ovakvih igrica kažu da ne žele da ugrožavaju bilo èije pravo na slobodu govora na internetu, ali da bi voleli da federalni funkcioneri razmotre da li rasistièke grupe koriste igrice kako bi proširile podršku medju omladinom za nekakav rasistièki rat. Preèasni Kalvin Moris, iz èikaškog ”Društva za obnovu zajednice,“ smatra da ovakve igrice podupiru retoriku rasistièkih grupa da su pripadnici neke odredjene rase ili etnièke grupe krivi za sve - od siromaštva i kriminala do terorizma:

”Zbog pitanja u vezi sa useljavanjem, a sada i pitanja u vezi sa teroristièkim napadima 11. septembra, našli smo se u situaciji da pronalazimo krivce. A ovakve igrice doprinose tom oseæaju opsadnog stanja.“

Preèasni Kalvin Moris i njegove kolege kažu da oni koji pišu igrice zasnovane na mržnji i sami predstavljaju vrstu terorizma, jer podstièu druge da mrze, pa èak i da napadaju nedužne ljude u Sjedinjenim Državama, samo zbog toga što su ono što jesu.

XS
SM
MD
LG