Linkovi

Recesiju predupredili amerièki potrošaèi - 2002-04-29


U novom izveštaju Konferencije Ujedinjenih nacija za trgovinu i razvoj - UNKTAD-a, istièe se da je svetska privreda bila pošteðena recesije uprkos predviðanjima do kojih je došlo nakon prošlogodišnjih septembarskih teroristièkih napada na Sjedinjene Države. U izveštaju se, meðutim, zakljuèuje da Sjedinjene Države neæe moæi same da obezbede podstrek ukupnoj svetskoj privredi i takoðe ukazuje na zavisnost daljeg privrednog rasta zemalja u razvoju od ekonomskog oporavka i napredovanja vodeæih industrijskih sila u svetu. Po reèima glavnog ekonomiste UNKTADA, Jilmaza Akjuza, recesija u Sjedinjenim Državama bila je mnogo blaža od oèekivane uglavnom zato što su Amerikanci nastavili da kupuju i troše. No, Akjuz takoðe ukazuje na èinjenicu da evropske zemlje nisu preduzele odgovarajuæe mere za podsticaj svojih ekonomija, što je omelo njihov privredni oporavak:

“Iako su preduzimane mere na nekim frontovima, privredni oporavak u Evropi zavisi od spoljnih faktora. Evropa je neznatno doprinela poveæanju potražnje na svetskom tržištu”.

U UNKTAD-ovom izveštaju se dalje ukazuje na nagli pad svetske stope privrednog rasta sa 3.8 odsto 2000-te na 1.3 odsto prošle godine, što je dalje dovelo da slabih privrednih rezultata u sva tri glavna ekonomska regiona u treæem svetu. U izveštaju se takoðe ukazuje na èinjenicu da se u zemljama u razvoju pad opšteg privrednog rasta ovog puta mnogo jaèe osetio nego recesija 1990-tih. Jedino su Kina i Indija -- kako se navodi u izveštaju UNKTADA -- bile pošteðene posledica recesije. Afrika je održala privrednu stabilnost, dok je ostvarena niska stopa ekonomskog rasta. Akjuz tvrdi da su privrede Japana i Argentine i dalje nestabilne i da obe ugrožavaju regionalnu ekonomsku stabilnost. U meðuvremenu, generalni sekretar UNKTADA, Rubens Rikupero ukazuje da bi slobodniji pristup meðunarodnom tržištu znatno pomogao zemljama u razvoju.

“Mnogo toga se može reæi u prilog trgovine kao važnog sredstva za podsticanje ekonomskog rasta i razvoja.”

Za dobrobit zemalja u razvoju, preporuèuje Rikupero, treba proširiti sistem multilateralne trgovine.

XS
SM
MD
LG