Linkovi

Danijel Server: Odlazak Ojdaniæa nije dovoljan za nastavak pomoæi - 2002-04-26


B.M.: Gospodine Server, da li bi na osnovu dosadašnjih akcija Jugoslavije SAD uskoro mogle da ublaže uslove za dalju finansijsku pomoæ?

D.S.: Ne verujem u to. Mislim da Amerikanci smatraju da odlazak Ojdaniæa nije dovoljan. Ojdaniæev dobrovoljan odlazak je dobrodošao, ali administracija oèekuje da u Hag stignu mnogi drugi. Pošto je prevazidjen glavni problem - usvajanje zakona o saradnji sa Haškim sudom - sada je važno da Jugoslavija pošalje i preostale optužene za ratne zloèine.

B.M.: Da li pod preostalima podrazumevate sve optužene za ratne zloèine?

D.S.: Ne znam šta bi amerièka vlada mogla da prihvati kao dovoljno, ali odlazak samo Ojdaniæa nije zadovljavajuæi, to je sasvim sigurno. Oèekuje se jasan singal da æe svi optuženi završiti u Hagu. Zakon je zakon i pošto sada postoji sredstvo za upuæivanje optuženih u Hag, Sjedinjene Države žele da vide da Jugoslavija to sredstvo koristi.

B.M.: Crnogorski predsednik Milo Djukanoviæ uskoro dolazi u posetu Vašingtonu. Kako tumaèite taj dolazak i koje bi mogle biti teme njegovih razgovora ovde?

D.S.: Djukanovic dolazi delimièno zbog toga što Amerikanci žele da ga nagrade za potpisivanje Sporazuma o buduæim odnosima izmedju Srbije i Crne Gore, ali i da izraze zabrinutost što je on u Crnoj Gori politièki veoma slab, a da alternative Djukanoviæu nisu mnogo privlaène, ukljuèujuæi one koji su otežavali ekstradiciju optuženih za ratne zloèine u Hag. Amerikanci nastoje da ga ojaèaju, a i Djukanoviæ traži veæu podrsku pa mislim da æe mu Vašington izaæi u susret. Ozbiljne nesuglasice izmedju Djukanoviæa i Amerikanca su, barem za sada, prevazidjene, ali videæemo šta æe se dogoditi u narednih par godina.

B.M.: Tokom naredne tri godine, da li æe se Srbija Crna Gora približiti ili udaljiti?

D.S.: Nisam siguran šta æe se dogoditi. Ali, milsim da se radi o probnom periodu da bi se ustanovilo da li æe redefinisana federacija biti funkcionalana. Biæe teškoæa, posebno zbog razlika u ekonomskim stavovima. Ali, imaæe period od tri godine da te stavove usaglase i uz obostranu dobru volju nova federacija bi stvarno mogla da opstane. Ukoliko se to ne dogodi i neka od republika bude smatrala da to nije u njenom najboljem interesu, one æe moæi da se razidju. Ali to pitanje bi trebalo da reše gradjani Srbije i Crne Gore. Za to pitanje stvarno ne vlada ogromno interesovanje medjunarodne zajednice, uprkos zainteresovanosti koju su pokazali Evropska unija i Sjedinjene Države u proteklih godinu dana.

B.M.: Kao što znate, Evorpska unija i Sjedinjene Države podržavaju novu federaciju Srbije i Crne Gore. Da li Crna Gora stvarno ima neku alternativu?

D.S.: Evropska unija i Sjedinjene Države podržavaju redefinisanu federaciju. Svi istièu da Crna Gora ima pravo da referendumom odluèi o svojoj nezavisnosti. Da li æe tri godine od sada Sjedinjene Države i Evropska unija ponovo spreæiti takav referendum, kao što se desilo prošle godine, to ne mogu da kažem i to æe zavisiti od tadašnjih uslova.

XS
SM
MD
LG