Linkovi

DPS i NS u koaliciji? - 2002-04-26


Najcjelishodnije rješenje politièke krize u Crnoj Gori jeste formiranje prelazne vlade u kojoj bi se našlo mjesta i za NS, izjavio je danas potpredsjednik te stranke Predrag Popoviæ. On je na konferenciji za novinare iznio i plan narodnjaka za dalje poteze u crnogorskoj politici:

“Pismo premijera Vujanoviæa treba prihvtiti kao èin njegove ostavke i tu èinjenicu u Skupštini samo konstatovati, èime bi ta Vlada i formalno pala. Odmah nakon toga, treba razriješiti problem sa skupštinskim rukovodstvom, ako ono samo ne podnese ostavku. Nakon toga treba donijeti samo jedan skupštinski zakljuèak o formiranju ustavne komisije koja æe raditi na izradi ustavne povelje. Sve ove poslove treba da pripremi i vodi prelazna vlada u koju bi ušle sve stranke, slièno kao i u Srbiji pred pad Miloševiæevog režima. Ovo zbog toga što bi raspisivanje izbora u ovom momentu odložilo proces konstituisanja nove federacije i dovelo gradjane u još težu situaciju od postojeæe. Medjutim, ako se ovi uslovi Narodne stranke ne prihvate, mi æemo biti primorani da ovu lakrdiju prekinemo i predložimo Skupštini skraæenje njenog mandata, èime bi se stvorili uslovi za vanredne republièke izbore”.

Ideja da NS udje vladu koju bi osim nje, èinili DPS I SDP, naime, nije nova i o toj varijanti se veæ uveliko govori u politièkim krugovima u Crnoj Gori. Tu moguænost potvrdio je danas i direktor Centra za demokratiju Srdjan Darmanoviæ koji je potencirao da bi takvu vladu sigurno podržala i EU:

“To je sasvim sigurno poželjna varijanta za EU, a mislim da ni SAD ne bi imale ništa protiv da se u Crnoj Gori ne glasa svake godine. Narodna stranka je ostala u koaliciji sa ideološki ne baš poželjnim partnerom i njeni koalicioni partneri veæ govore o tome da Narodna stranka u toj koaliciji više ne može da dobije broj mandata koje je nekada dobila. Narodna stranka može sada da iskoristi svoju enormnu snagu u crnogorskom parlamentu koju je dobila pregovorima unutar koalicije za Jugoslaviju, a to su 11 mandata i da bude okosnica nepomjerive vlade za naredne tri godine”.

Podsjetimo da je NS do 2000. godine bila u koaliciji sa Djukanoviæevim DPS-om, a vladu je napustila onda kada se najjaca crnogorska stranka deklarativno opredijelila za državnu nezavisnost Crne Gore.

XS
SM
MD
LG