Linkovi

Kolin Pauel: Nema dokaza o masakru - 2002-04-24


Gospodin Pauel je rekao da su izraelski buldožeri izazvali velika razaranja u logoru u Dženinu i da je lako moguæe da su i nevini stradali u teškim borbama izmedju izraeslkih vojnika i palestinskih militanata. Medjutim, on je rekao da administracija nije videla dokaze koji bi potkrepili palestinsku tvrdnju da je Izrael masakrirao na stotine civila.

Tokom svedoèenja pred senatskim Pododborom za namenska sredstva Kolin Pauel je rekao da je pomoænik državnog sekretara Vilijam Berns prošlog petka proveo više od tri sata u razorenom logoru, ali da nije video dokaze o postojanju masovnih grobnica ili masovnim pogibijama civila:

”On kaže da je razaranje u logoru u Dženinu veoma veliko,“ rekao je Pauel. ”Izgleda da je u najboljem interesu svih kojih se to tièe, a naroèito u najboljem interesu Izraelaca, da dozvole dolazak ove komisije kako bi se sama uverila u postojeæe stanje, umesto da se dozvole razna gruba nagadjanja o tome šta se dogodilo, uz razmahivanje terminima kao što su masakr ili masovna grobnica. A izgleda da se ništa od toga nije dogodilo.“

Pauel je izneo uverenje da æe komisija, koju su sastavile Ujedinjene nacije radi utvrdjivanja èinjenica o dogadjajima u Dženinu, biti objektivna. On je primetio da je penzionisani general amerièke kopnene vojske Vilijam Neš unapredjen od savetnika u punog èlana komisije, kako bi se ublažila primedba Izraelaca da u komisiji nema vojnih struènjaka.

Na pretresu u pomenutom senatskom pododboru Pauel je pobrao priznanja èlanova obe stranke za bliskoistoènu misiju koju je završio prošle nedelje, a koja je donela obeæanje Izraela da æe se povuæi sa Zapadne obale i osudu samoubilaèkih bombaških napada od strane palestinskog lidera Jasera Arafata. Medjutim, predsedavajuæi pododobora, demokratski senator Petrik Lejhi, oštro je kritikovao Bušovu administraciju zbog, kako je rekao, zakasnele intervencije u krizi koja se otela kontroli:

”Moje lièno mišljenje je da je administracija napravila veliku grešku što se držala po strani kada je naša rukovodeæa uloga bila najpotrebnija. Da li je to bilo zato što je predsednik bio preokupiran ratom protiv terorizma, zato što nije hteo da se izjednaèuje sa politikom koju je vodio njegov prethodnik ili iz straha da bi mogli biti uvuèeni u glib iz koga nema izlaza - bila je to velika greška. Mi smo jedina zemlja koja može da igra ulogu posrednika na Bliskom istoku. Situacija je postala toliko polarizovana, toliko optereæena gorèinom i mržnjom, da je naš zadatak postao beskrajno težak,“ rekao je senator Lejhi.

Sekretar Pauel se usprotivio tvrdnji o grešci administracije i insistirao da je ona bila duboko angažovana u izraelsko-palestinskom konfliktu od prošle godine, kada je predsednik Buš preuzeo položaj. On je primetio da je predsednik Buš, tokom prošlogodišnjeg govora u Ujedinjenim nacijama, postao prvi amerièki predsednik koji se otvoreno založio za osnivanje palestinske države.

Pauel je takodje rekao da su plan za prekid vatre koji je predložio Džordž Tenet, kao i izveštaj Mièelove komisije, izradjeni pod pokroviteljstvom administracije kao plan za povratak mirovnim pregovorima. On je optužio dve strane za nasilje koje je prekinulo mirovna nastojanja, rekavši: ”oni su napravili propust, a ne mi.“

XS
SM
MD
LG