Linkovi

Nuklearna bezbednost brine SAD - 2002-04-24


Predsedavajuæi senatskog odbora za odnose sa inostranstvom, demokrata Džozef Bajden, iz Delavera, izjavio je na sednici odbora da se na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza nalazi 40 hiljada tona hemijskog naoružanja i dovoljno obogaæenog urana da bi se proizvelo 20 hiljada nuklearnih bombi. Mnogi u Kongresu su zabrinuti da æe visoko obrazovani ali nedovoljno plaæeni nauènici možda pokušati da potencijalnim teroristima prodaju svoje iskustvo ili materijal potreban za izradu oružja masovnog uništenja. To misli i bivši sekretar za odbranu Vilijam Koen.

”Dok oklevamo ili ne èinimo sve što možemo da bi umanjili kolièine nuklearnih, hemijskih i bioloških materijala, bližimo se scenariju Armagedona koji želimo da izbegnemo.“

Zigfrid Heker iz laboratorije Los Alamos se slaže.

”Moramo da razvijemo strog program kontrole, ne samo u Rusiji, veæ svugde gde takvi materijali mogu da se nadju. To znaèi da treba pokriti i civilne i vojne progreme u svim zemljama.“

Republikanski senator iz Indijane Rièard Lugar radi sa senatorom Bajdenom na predlogu po kojem bi se Ruskoj federaciji oprostio deo duga Sjedinjenim državama u razmenu za napredak u oblasti neširenja nuklearnog naoružanja.

”Moramo Rusiji jasno da stavimo do znanja da puna transparentnost i odgovornost mora da bude primenjena u odnosu na sovjetske zalihe oružja masovnog uništenja.“

Senator Lugar je autor deset godina starog zakona koji omoguæava da Sjedinjene države pomognu zemljama bivšeg Sovjetskog saveza da se oslobode oružja masovnog uništenja. Takozvani Nan-Lugarov zakon, zbog koautora senatora Sema Nana iz Džordžije, bavi se merama obezbedjenja protiv širenja oružja. Finansiranje ovog programa ove godine je obustavljeno pošto Bušova administracija tek treba da potvrdi da Rusija ispunjava svoje obaveze.

Nekoliko senatora nisu zadovoljni zbog toga i zahtevaju od Kongresa da usvoji odluku kojom bi se finansiranje programa nastavilo. U isto vreme, oni traže od Bušove administracije da Moskvi jasno stavi do znanja da prodaja oružja masovnog uništenja jeste pretnja ne samo interesima Amerike veæ i same Rusije.

Ovo pitanje biæe najverovatnije jedna od najvažnijih tema za razgovor na sastanku predsednika Buša i Putina sledeæeg meseca u Moskvi. Juèerašnja sednica senatskog odbora za odnose sa inostranstvom usledila je posle novinskih izveštaja u kojima se citiraju reèi jednog amerièkog zvaniènika da je visoki lider al Kaide, koji je uhapšen u Pakistanu, rekao islednicima da njegovi saradnici znaju kako da naprave radiološku bombu. Ovaj zvaniènik izjavio je da je Abu Zubajdah jasno stavio do znanja da al Kaida pokušava da nabavi takvu bombu kod koje se radioaktivni materijal rapsršuje uz pomoæ konvencionalnog eksploziva.

XS
SM
MD
LG