Linkovi

Nova brza teretna pruga u Los Andjelesu - 2002-04-23


Luke Los Andjelesa i Long bièa, koje leže jedna kraj druge, zajedno èine najprometnije luèko podruèje u Sjedinjenim Državama i treæe po prometu u svetu, odmah posle Hong Konga i Singapura. Svake godine kroz njihove dokove prolazi deset miliona brodskih kontejnera, sa robom èija vrednost prevazilazi 200 milijardi dolara. Kako amerièka trgovina sa zemljama po obodu pacifièkog basena neprestano raste, lokalni funkcioneri predvidjaju da æe se promet udvostruèiti za manje od 20 godina. Ali rast donosi i zagušenja.

Beverli O’Nil je gradonaèelnik Long bièa, jedan od vlasnika luèkih postrojenja ali i suvlasnik brze pruge. Ta pruga, nazvana Koridor Almeida, pruža se 32 kilometra i povezuje luku sa centrom Los Andjelesa:

”Luke Long bièa i Los Andjelesa zajedno èine luku treæu po velièini u svetu, i njihova veza sa kontinentalnom železnièkom mrežom je od kritiène važnosti. Kamioni-šleperi stvaraju velika zagušenja na autoputevima pa æe ova veza predstavljati veliko rastereæenje.“

Uz izvesno preterivanje lokalni funkcioneri porede tu vezu sa Panamskim kanalom, pa èak i sa istorijskim trgovaèkim Putem svile u Aziji. Guverner Kalifornije Grej Dejvis primeæuje da je njegova država imala sedmu po velièini privredu u svetu, kada je pre tri godine on izabran na taj položaj:

”Tokom moje prve godine prevazišli smo Italiju. Druge godine prevazišli smo Francusku. Sada smo peta po velièini privreda u svetu. Predvidjam da æemo 2004., kada Koridor Almeida bude završen, prevaziæi Veliku Britaniju i postati èetvrta po velièini privreda u svetu, a Koridor Almeida je znaèajan deo toga.

Glavni inženjer Duejn Kinejdži kaže da je Koridor Almeida jedan od najveæih gradjevinskih poduhvata u Kaliforniji, naroèito usek dug 16 kilometara koji prolazi tri sprata ispod nivoa ulica. Preko useka je izgradjeno trideset novih mostova i time izbegnuto 200 ukrštanja sa ulicama, što dozvoljava prolaz tri puta više kompozicija dnevno jer se kreæu dvostruko veæom brzinom.

”Obim tog projekta - deset milja dug usek kroz razvijeno gradsko podruèje sa više od dve hiljade ukrštanja sa vodovodnom, kanalizacionom i elektriènom mrežom, sa ogromnim brojem medjusobnih doditrnih taèaka u osam gradova kroz koje koridor prolazi, predstavljao je ogroman logistièki izazov.“

Tokom izgradnje pobijeno je 27 hiljada èeliènih profila koji podupiru zidove useka i izliveno na stotine hiljada kubnih metara betona. Da bi se spreèilo skupo prekoraèenje rokova sve je moralo da bude dovršeno za 39 meseci. Frenk Kolona je predsednik borda direktora izgradnje Koridora Almeida. On kaže da ta železnièka pruga predstavlja vitalnu vezu izmedju zemalja pacifièkog basena i amerièkih privrednih centara, koje izvoze sirovine, a uvoze gotove proizvode, od tenis-patika do televizora:

”Pošto je to koridor znaèajan za nacionalnu bezbednost veoma je važan za kretanje robe i prevoz kontejnera u medjunarodnoj trgovini. Za ovaj region važno je da se kompozicije kreæu brzo jer se time smanjuje zagadjenje i eliminišu zagušenja, a vozovi bezbedno kreæu izmedju dokova do ranžirnih stanica.“

Sledeæi krupan zadatak, kažu funkcioneri, biæe dovršavanje koridora za brzu prugu kroz istoèna predgradja Los Andjelesa, prema drugim delovima Sjedinjenih Država. Ta pruga, kao i još jedna koja vodi iz prigradskog okruga Orindž kaunti, sada su u fazi izgradnje.

XS
SM
MD
LG