Linkovi

Amerièki kardinali na prozivci kod Pape - 2002-04-23


Papa Jovan Pavle drugi je rekao da je duboko razalošæen èinjenicom da su sveštenici izazvali takve patnje. Obrativši se liderima rimokatolièke crkve u Sjedinjenim Državama danas na poèetku dvodnevnog sastanka, Papa je rekao da je takvo zlostavljanje po svim standardima pogrešno i da ga društvo ispravno smatra zloèinom.

”Ljudi moraju da znaju“, rekao je Papa, ”da nema mesta u sveštenièkim redovima i u religijskom životu za one koji nanose zlo mladima“. Papa je dodao da je seksualno zlostavljanje odvratno u oèima Boga.

Vatikan je objavio tekst njegovih primedbi. Bilo je to do sada najoštrije saopštenje Pape Jovana Pavla drugog vezano za skandal o seksualnom zlostavljanju koji potresa rimokatolièku crkvu u Sjedinjenim Državama. Poglavar rimokatolièke crkve je uputio izvinjenje žrtvama seksualnog zlostavljanja i njihovim porodicama rekavši: ”gde god da su, izražavam duboki oseæaj solidarnosti i zabrinutosti“. On je zatim rekao da ovi skandali ne bi trebalo da okaljaju èitavu crkvu. Po Papinim reèima: ”Ogromno duhovno, ljudsko i društveno dobro koje je uèinila veæina sveštenika u Sjedinjenim Državama ne bi trebalo da budu zaboravljeni“.

Papa Jovan Pavle drugi je istakao kako veruje da je zlostavljanje mladih ozbiljan simptom krize koja pogadja ne samo crkvu veæ i društvo kao celinu. On je sazvao ovaj vanredni sastanak po hitnom postupku pošto su funkcioneri amerièke rimokatolièke crkve jasno stavili do znanja da su ti skandali poljuljali poverenje vernika. Lideri amerièke katolièke crkve su saopštili da æe tražiti smernice od Vatikana o tome šta treba uèiniti sa sveštenicima koji su optuženi za seksualno zlostavljanje. Jedan od glavnih zadataka sa kojima su suoèeni kardinali je da se obezbedi da vernici u Sjedinjenim Državama ponovo veruju svojim sveštenicima.

Kardinal Rodžer Mahoni, nadbiskup Los Andjelosa, komentarisao je nakon sastanka: ”To je najoštrija retorika kojoj svedoèim o kako je kod kuæe zovemo ”nultoj toleranciji“.“ Dvanaest kardinala i dvojica biskupa iz Sjedinjenih Država uèestvuju na ovom vanrednom sastanku. Medju njima je i kardinal Bernard Lou iz Bostona koji je oštro kritikovan zbog toga što nije preduzeo oštriju akciju protiv sveštenika optuženih za seksualno zlostavljanje, veæ ih je jednostavno prebacivao iz njihovih parohija u druge. Uprkos mnogim apelima da Kardinal Lou podnese podnese ostavku, kardinal Frensis Džordž iz Èikaga je u utorak rekao da nije bilo diskusija o njegovoj moguæoj ostavci.

XS
SM
MD
LG