Linkovi

Vujanoviæ podneo ostavku - 2002-04-19


U pismu koje je uputio predsjedniku Djukanoviæu, Vujanoviæ je istakao da juèe zakazani razgovori sa Liberalnim savezom nisu uspjeli, jer su ih liberali uslovili vraæanjem njegovog mandata.

Svjestan da više nema podršku u parlamentu i da kriza u funkcionisanju vlasti treba da se što prije prevazidje, Vujanoviæ je podnio ostavku, iako smatra da je Vlada postigla maksimalan uèinak i da je nepotrebno otvorena kriza u funkcionisanju vlasti.

Predsjednica parlamenta potvrdila je da je dobila Vujanoviæevo pismo u kome je obaviještena da je premijer vratio mandat predsjedniku Djukanoviæu i saopštila: “Treba svi gradjani da znaju da je ovakav èin, iako zakasneo i iako izvršen pod pritiskom, ipak veliki korak, ili, ako ne veliki, a ono prvi korak u otvaranju demokratskih procesa u Crnoj Gori, i svakako veliki za razvoj demokratije u Crnoj Gori”. Portparol DPS Igor Lukšiæ, medjutim, obrazlažuci Vujanoviæevu ostavku, rekao je da DPS sada oèekuje da svoj mandat vrati i predsjednica parlamenta Vesna Peroviæ, jer su oba mandata dio doskorašnjeg postizbornog sporazuma DPS-a i liberala:

“Poslanièki klub DPS dostavio je danas inicijativu za izglašavanje nepovjerenja predsjednici Skupštine koja ce biti aktivirana u sluèaju da ona ne podnese ostavku. DPS je spreman na postizanja dogovora o buduæem zajednièkom vršenju zakonodavne i izvršne vlasti sa Liberalnim savezom i SDP, kako bi se u naredne tri godine posvetili dinamiziranju demokratskih i ekonomskih reformi i ubrzalo naše prikljuèenje evropskim integracijama”.

No, iako se iz DPS inicirao razgovor radi postizanja novog sporazuma sa SDP-om i liberalima, novu neizvjesnost èitavoj situaciji dao je portparol liberala Slavko Peroviæ:

“Sada je na redu predsjednik Djukanoviæ. On treba da ponovo da mandat. Ne bi bilo uputno da ga povjeri gospodinu Vujanoviæu, jer tragikomièno obrazloženje ostavke èini ga nepodobnim za buduæeg premijera”.

Dogodi li se da predsjednik Djukanoviæ mandat premijera ponovo povjeri Filipu Vujanoviæu, sva je prilika da æe se, zbog nespremnosti liberala da ga podrže, kriza funkcionisanja izvršne vlasti u Crnoj Gori nastaviti.

XS
SM
MD
LG