Linkovi

Skandal vezan za Katolièku crkvu u Sjedinjenim Državama - 2002-04-18


Bilo je potrebno nekoliko meseci, ali skandal sve širih razmera povodom seksualnog zloštavljanja mladih ljudi od strane katolièkih sveštenika u SAD konaèno je privukao pažnju Vatikana. Predsednik Amerièke konferencije katolièkih biskupa, nadbiskup Vilton Gregori izjavio je da je Papina odluka da pozove na sastanak vodeæe amerièke kardinale korak u pravom smeru. Medjutim, gospodin Gregori je istakao da taj sastanak mora da dovede do akcije:

”Mislim da kardinali koji idu na sastanak i kardinali koji rade u Vatikanu treba jasno da razumeju važnost naèina na koji rukovodstvo crkve u Rimu može da nam pomogne.Ukoliko taj naèin ne bude uspešan, eventualna akcija neæe biti efikasna.“

U toku proteklih nekoliko godina, hiljade amerièkih katolika je iznelo optužbe da su u mladosti bili žrtve seksualnog zlostavljanja sveštenika. Medju njima je i Lori Heig iz Kalifornije, koja je nedavno dala intervju za TV mrežu CBS:

”Bila sam seksualno napastvovana od strane sveštenika moje parohije od 14 do 17 godine. Kad sam imala 16 godina, ostala sam sa njim u drugom stanju i on je platio za abortus.“

Sveštenik koji je umešan u ovaj sluèaj demantovao je te optužbe. Medjutim, crkva je nedavno prihvatila vansudsko poravnanje u tom sluèaju plativši Lori Heig više od milion dolara kao nadoknadu za nanete patnje.

Pored samih incidenata sa seksualnim zlostavljanjem, mnogi amerièki katolici su gnevni i zbog naèina na koji rukovodstvo katolièke crkve u Americi reaguje na taj problem. Najpoznatiji sluèaj je u Bostonu gde se Kardinal Bernard Lou do sada oglušivao o apele da podnese ostavku nakon otkriæa da su neki sveštenici optuženi za seksualno zloštavljanje jednostavno bili premešteni iz jedne parohije u drugu u nadi da æe problem nestati sam po sebi.

Tomas O’Konor je profesor istorije na Bostonskom koledžu, koji je dugo prouèavao uticaj katolièke crkve u Sjedinjenim Državama:

”Mislim da je ono što mnogi ljudi ne mogu da razumeju i ne mogu da oproste - prikrivanje istine koje je trajalo 20 do 25 godina. Ono je bilo potpuno i efikasno tokom tog veoma dugog perioda. Mislim da je to verovatno èinilac koji æe naneti najviše štete crkvi u tekuæem skandalu.“

Profesor O’Konor kaže da je Vatikan priznao ozbiljnost skandala u vezi sa seksualnim zlostavljanjem. Medjutim, on istièe da mnogi amerièki katolici neæe biti zadovoljni dok crkva ne iznese sveobuhvatni plan za izlaženje na kraj sa problemom seksualnog zloštavljanja od strane njenih sveštenika:

”Ako Rim smatra da je ova situacija lokalni problem i zastranjivanje koje može biti razrešeno tako što æe neki poèinioci biti poslati u zatvor i, možda, prihvatanjem ostavke jednog ili dvojice kardinala - ako samo to bude uèinjeno, kriza æe se nastaviti. I, zaista, mislim da æe gnev porasti.“

Nedavna anketa ukazuje da 60 posto katolika veruje da ckrveni lideri nisu preduzeli prave mere u vezi sa ovim skandalom. Medjutim, istovremeno, 83 posto vernika smatra da skandal nije uzdrmao njihovu privrženost katolièanstvu.

XS
SM
MD
LG