Linkovi

Buš tvrdi da ipak ima napretka - 2002-04-17


Predsednik Buš je izjavio da je sekretar Pauel uložio veliki napor u izvršavanje jednog teškog zadatka na Bliskom istoku i da se sada vraæa u Vašington da bi ga obavestio o preprekama koje stoje na putu ka rešenju:

”On se vraæa kuæi pošto je postigao napredak na putu ka miru. Suprotstavljamo se mržnji koja traje vekovima, sukobima koji se otežu decenijama, ali želim da znate: ja æu nastaviti da predvodim ka viziji mira.“

Predsednik Buš je rekao da Izraelci, Palestinci i arapske države imaju razne odgovornosti da pomognu u okonèanju krize. Ni jedna od tih odgovornosti nije laka, rekao je on, ali sve su jasne:

”Palestinska vlast mora da deluje, mora da u delo pretvori svoje reèi osude terora. Izrael mora da nastavi sa povlaèenjem. I sve arapske države moraju da podnesu svoj deo odgovornosti.“

U govoru održanom pitomcima jednog privatnog vojnog koledža, u državi Virdžiniji, Buš je rekao da je èitav svet oèevidac teške cene ovog konflikta koja se odražava na užasnutim licima i palestinskih i izraelskih majki. On je rekao da nema neutralnog stava u nastojanju da se prekine ciklus nasilja i da svi u tom regionu moraju da naprave izbor izmedju rata i mira:

”Na Bliskom istoku, gde su teroristièka dela izazvala porast nasilja, sve strane moraju da naprave izbor. Svaki lider, svaka država mora da izabere izmedju dve odvojene staze - staze mira i staze terora.“

Predsednik je dodao da su Egipat, Jordan i Saudijska Arabija pomagali u široj borbi protiv terorizma i da sada moraju da se suprotstave i terorizmu na Bliskom istoku. On je rekao da sve arapske države moraju da pojaèaju svoje odgovornosti i zaustave nasilje.“

”Sve strane imaju odgovornost da prekinu finansiranje ili podsticanje na teror. I sve strane moraju jasno da kažu da ubica nije muèenik. Takva osoba, muška ili ženska, samo je ubica.“

Predsednik Buš je rekao da sve strane moraju da shvate da postoji samo jedna vizija dugoroènog rešenja na Bliskom istoku - sa dve odvojene države, Izraelom i Palestinom, koje bi živele jedna pored druge u bezbednosti i miru.

XS
SM
MD
LG