Linkovi

Neki od optuženih spremni za predaju - 2002-04-15


Predsednica Okružnog suda Vida Petroviæ Škero kaže da njen sud još nije dobio Zakon o saradnji sa Haškim sudom i da ona ne zna kakva je procedura posle dobijanja optužnice, a da ni jedan sudija još nije proèitao zakon.

Srpski ministar pravde Vladan Batiæ potvrdio je da je bivši potpredsednik Savezne vlade Nikola Šainoviæ, inaèe optužen za ratne zloèine poèinjene na Kosovu, kontaktirao srpska ministarstva pravde i policije i da je jasno pokazao želju da se dobrovoljno preda Haškom tribunalu, ”pa je sad pitanje tehnologije predaje, šta se sve smatra èinom dobrovoljne predaje - da li ulaženje u sudski postupak ili ne.“

Generalni sekretar Socijalistièke partije Srbije Zoran Anðelkoviæ izjavio je da Nikola Šainoviæ sedi u stanu, a da je bivši naèelnik Generalštaba Dragoljub Ojdaniæ upravo prihvatio zakonski postupak i traži da se postupa po tom zakonu, što je potpuno razlièita stvar od dobrovoljne predaje. ”I Ojdaniæ i Šainoviæ u više navrata su govorili da su oni u stanu,“ kaže Anðelkoviæ. Jedan od optuženih za ratne zloèine, lider bosanskih Srba Radovan Karadžiæ osvanuo je jutros u centru Beograda - ali samo na plakatima na kojima piše "Svaki Srbin je Radovan," koje je potpisala ultradesnièarska organizacija Otaèastveni pokret "Obraz".

Glavni sekretar Obraza Miladin Obradoviæ kaže da svaki autentièan Srbin oseæa Radovana Karadžiæa kao najveæeg živog Srbina i svi Srbi koji žele da budu dostojni potomci svetih predaka i da koraèaju svetosavskim putem razmišljaju na takav naèin.

Posle višemeseènog zastoja u saradnji i meðusobnih optužbi za opstrukciju dogovora danas su srpski premijer Zoran Ðinðiæ, predsednici tri sindikata i predstavnici Unije poslodavaca potpisali Sporazum o oživljavanju Socijalno-ekonomskog saveta Vlade Srbije. Taj savet formiran je septembra prošle godine, ali je prestao da radi kada su ga napustili predsednik Saveza sindikata Srbije Milenko Smiljaniæ i generalni sekretar Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Saviæ. Današnjim sporazumom ponovo je verifikovan socijalni dijalog izmeðu Vlade Srbije i sindikata, a uvedena je i novina po kojoj æe republièku vladu u tom savetu zastupati ministri za rad, privatizaciju i socijalna pitanja Dragan Milovanoviæ, Aleksandar Vlahoviæ i Gordana Matkoviæ.

Premijer Ðinðiæ je posebno naglasio neminovnost socijalnog dijaloga izmeðu sindikata, poslodavaca i vlade. ”Oèekujem da æe potpisivanjem ovog dogovora doæi do intenzivnije komunikacije izmeðu sindikata i vlade na pripremi sledeæih zakona, da æe vlada pokazati mnogo veæu efikasnost u uspostavljanju dijaloga i da æe u skladu sa tim neke tenzije u buduænosti biti izbegnute,“ rekao je Ðinðiæ.

Predsednik Saveza samostalnih sindikata Milenko Smiljaniæ izrazio je iskreno radovanje što je izmeðu socijalnog rata i socijalnog mira izabrana ova druga linija. Sporazum su pored premijera potpisali predsednici Saveza samostalnih sindikata, Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata i Ujedinjenog granskog sindikata "Nezavisnost" Milenko Smiljaniæ, Bratislav Ðuriæ i Branislav Èanak, a Uniju poslodavaca Srbije zastupao je njen predsednik Nebojša Atanackoviæ.

XS
SM
MD
LG