Linkovi

Konferencija o buduænosti Balkana - 2002-04-12


Tim temama bavi se dvodnevne konferencije "Mir-buduænost Balkana", koju organizuje Fondacija za mir i rešavanje kriza, suorganizator je fondacija "Fridrih Ebert" a pokrovitelj Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju. Cilj skupa je da se pokrenu nove inicijative za unapreðenje mira, saradnje i stabilnosti na Balkanu a veæ su se uvodnièari saglasili da jesvaki sukob na Balkanu potrebno rešavati na širem, regionalnom nivou.

Bivši predsednik Makedonije Kiro Gligorov ocenio je da balkanski narodi nisu u stanju da sami prevaziðu svoje unutrašnje probleme i da æe im u rešavanju kriza biti potrebna ekonomska, politièka i vojna pomoæ meðunarodnih organizacija. Na Balkanu moraju da postoje multietnièke, multikulturne i multireligijske države, kakve su oduvek i bile, istakao je Gligorov. Naslov ove konferencije me navodi na stid, mislim da bi trebali da se stide svi balkanski narodi i svi èasni ljudi zbog svega onoga što se dogodilo na našem poluostrvu u prošlih dvanaest godina, rekao je Gligorov.

Potpredsednik srpske Vlade Nebojša Èoviæ ocenio je da bi moglo da se požuri sa takozvanim konaènim rešenjem za Kosovo i Metohiju i istakao da ne može da se doðe do održivog mira i trajnog rešenja pre ispunjenja odreðenih uslova meðu kojima je povratak u pokrajinu svih interno raseljenih i prognanih Srba i nealbanaca. Pre ulaska svih balkanski zemalja u Evropsku uniju za koje je potrebno ispunjenje mnogih teških uslova trebalo bi raditi na balkanskim integracijama. Stvaranje jedne zajednice ili makar carinske unije koja bi se uspešno starala o regionalnom miru i stabilnosti, o sveukupnom privrednom razvoju i odbrani jeste onaj meðukorak koji bi sve èlanice uèinio pripravnim i kvalifikovanim za ulazak u Evropu, rekao je Èoviæ.

Pomoænik jugoslovenskog šega diplomatije Jelica Miniæ istakla je da je regionalna i saradnja sa susednim zemljama jedan od prioriteta Jugoslavije, a hrvatski diplomata u okviru Pakta za stabilnost Jugoistoène Evrope Nives Malenica ocenila je da se region može radovati miru tek kada bude ostvarena bezbednost u okruženju, demokratski sistemi i socijalno blagostanje u državama. Zamenik šefa misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Jugoslaviji Brus Kanig ocenio je da je u rešavanju krize u regionu neophodno uèešæe svih strana i kompromisno postizanje dogovora dijalogom. Zadatak svih je poštovanje razlièitosti, zakljuèio je Kanig.

XS
SM
MD
LG