Linkovi

Ove nedelje nastavljeno sudjenje Miloševiæu - 2002-04-12


Slobodan Miloševiæ je pred Tribunalom u Hagu danas ponovo imao svoj dan. U unakrsnom ispitivanju bivšeg posmatraèa OEBS-a na Kosovu, penzionisanog britanskog generala Karola Dervienkieviæa, Miloševiæ je citirao dvojicu zapadnih diplomata èijim je izjavama nastojao da diskredituje ovog svjedoka Tužilaštva.

Prema svjedoèenju Dervienkijeviæa srpske snage su na Kosovu krajem 98. i poèetkom 99. koristile silu u neprimjerenom obimu pri èemu je stradavalo albansko civilno stanovništvo. Dervienkieviæ se u svom svjedoèenju posebno osvrnuo na dogadjaje u selu Raèak i Rugova u januaru 1999. godine. Prema svjedoèenju Dervienkieviæa u napadu na Raèak i okolna sela srpske snage su koristile tenkove, prage i protivavionsku artiljeriju, a dogadjaj u Raèku bio je, po njemu, hladnokrvno ubistvo albanskih civila.

Prema Miloševiæu posmatraèi OEBS-a su bili pronatovski, proalbanski i antisrpski, a to je pokušao da dokaže citirajuæi ambasadora Gabrijela Kelera, bivšeg pomoænika šefa posmatraèke misije OEBS-a na Kosovu, koji je to rekao u jednom intervjuu u maju 1999. godine. Ssto se, pak, tièe neprimjerene upotrebe sile na Kosvu, Miloševiæ je generala Dervienkieviæa upitao da li je srazmjerna upotreba sile NATO-a u Afganistanu ili Iraku što je sudija Mej proglasio iregularnim pitanjem za ovog svjedoka.

Miloševiæ æe u ponedjeljak nastaviti da ispituje ovog Britanca poljskog porijekla.

Osim svjedoèenja Dervienkieviæa ovu nedjelju je obilježilo još i svjedoèanstvo amerièkog struènjaka za spomenike kulture, Andraša Ridlmajera, koji je u utorak i srijedu kao svjedok Tužilaštva pred Tribunalom svjedoèio o uništavanju spomenika kulture na Kosovu i Metohiji. Iz studije koju je nakon istraživanja ošteæenja i uništenja prvenstveno spomenika sakralne arhitekture na Kosovu uradio Ridlmajer, jasno je da NATO bombe nisu uništile ili oštetile srpske crkve i manastire na Kosovu, a uništenja islamskih spomenika su, po njegovom misljenju, rezultat vandalizma srpskih snaga.

Slobodan Miloševiæ oèigledno nije imao naèina da se suprotstavi Ridlmajerovim dokazima pa je posegao za poznatim oružjem i pokušao da citira èlanak iz nekih bostonskih novina prema kojem se “sudjenje Miloševiæu pretvara u sudjenje ne protiv terorizma veæ u ime terorizma”, nakon èega je sudija Rièard Mej je zakljuèio da je Miloševiæ završio sa unakrsnim ispitivanjem pošto više nema, za svjedoka, relevatnih pitanja.

U ponedjeljak se sudjenje nastavlja,. Na kraju je potrebno napomenuti da je u srijedu sudija Mej Tužilaštvu dao rok od godinu dana za izvodjenje dokaza što, drugim rijeèima, znaèi da Tužilaštvo mora da završi svoj dio posla do aprila 2003. godine.

XS
SM
MD
LG